Økonomi og sponsorer

Industrimuseet kan kun eksistere takket være økonomisk opbakning fra mange sider.

Driftstilskud

Horsens Kommune er hovedtilskudsgiver til den løbende drift.

Slots- og Kulturstyrelsen formidler statens løbende tilskud.

Horsens Kommune
Slots- og Kulturstyrelsen

Hovedsponsorer til vedligeholdelse af bygninger og udstillinger

DI
Schur

Øvrige sponsorer til vedligeholdelse af bygninger og udstillinger

VS Automatic
Marius Pedersen
Palsgaard A/S

Sponsorer til etablering af Industrimuseets legeplads

Schur International A/S
BRIXHUUS A/S
BDO Danmark A/S
Linjen Arkitekter A/S
Petrowsky Horsens A/S
Franck Miljø- og Geoteknik A/S
VS Automatic A/S
Frandsen Entreprenør A/S
Horsens Murer- og Entreprenør A/S

Horsens Kommune har støttet den samlede forskønnelse af Industrimuseets udearealer.

Fonde som har muliggjort store engangsinvesteringer i videreudvikling af museet

Arbejdsmarkedets Feriefond
Insero Horsens
NRGI
Else og Poul Petersens Fond
Familiens Hede Nielsens Fond
Augustinus Fonden
Villum Fonden
Louis-Hansen Fonden
Konsul Axel Schur & Hustrus Fond