Oversigt over publikationer

Museets nuværende og tidligere medarbejdere har skrevet følgende forskningsbaserede publikationer med relation til museets arbejdsområde.

John Juhler Hansen:

 • Emaljeindustrien og udendørsreklamen. Industrimuseet 1984.
 • Lillebæltsbroens bygning 1925-1935. Middelfart 1985.
 • Arbejdets mænd. En historie om de ufaglærtes liv og arbejde. Specialarbejderforbundet Middelfart 1986.
 • Emaljeskilte og udendørsreklame. Vejle Museum 1991.
 • Vejle Skiltefabrik – en vejlensisk håndværksvirksomhed. Vejlebogen 1993.
 • I det offentliges tjeneste. Om DKA og dens medlemmer i Svendborg, Nyborg, Ringe og på øerne gennem 60 år. DKA Svendborg 1994.
 • Grejsdal Hammerværk 1867-1988. Vejlebogen 1995.
 • Vejle – et tekstileventyr. Vejles tekstilindustri gennem 200 år og Tekstilarbejdernes Fagforening i Vejle gennem 100 år. Dansk Beklædnings- og Textilarbejderforbund, Vejle 1996.
 • Et eventyr i stål og beton. Bygningen af den gamle Lillebæltsbro 1925-1935. Middelfart Museum 1996.
 • Ind til benet. Slagteriarbejdere i Vejle gennem 100 år. NNF Slagtergruppen Vejle, 1997.
 • Teglværker i Grejsdalen. Vejlebogen 1997.
 • Arbejderen. Udstillingskatalog i anledning af LO-100 år i Vejle Amt, red. John Juhler Hansen. Horsens 1998.
 • Horsens Gasværk 1860-1985. Vejle Amts årbog 2001.
 • Gadens blikfang. Danske emaljeplakater gennem 100 år. Jelling 2002.
 • At leve og overleve: Arbejdererindringer fra Horsens 1900. Vejle Amts årbog 2003.
 • At leve og overleve: Arbejdererindringer fra Vejle-området 1900. Vejlebogen 2004.
 • Cykle- og Ringfabriken Jyden: P. Andersen, en iværksætter i Himmerland. Erhvervshistorisk Årbog 2005.
 • Fra elektrisk lys til lysledere: 100 år med el til Horsens og opland. Industrimuseet 2006.
 • Fra Møller & Jochumsen til M&J Industries A/S. Om 150 år i sværvægtsklassen 1857-2007. Industrimuseet 2007.
 • I storm og stille. Om livet i kabysserne og fagets organisering blandt dansk sørestaurations personale gennem 100 år 1907-2007. Rødovre 2007.
 • Fast forbindelse over Lillebælt i 75 år. Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2009.
 • Ny Lillebæltsbro taget i brug 1970. Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2010.
 • Se lyst på tingene. Malermestrene Mørk Vejle 100 år. Vejle 2010.
 • Jyllands arbejderby nr. 1 og Hede Nielsens Fabriker A/S. Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2011.
 • Røgsignaler. Krøniken om tobakken i Horsens 1688-2000. Industrimuseet 2012.
 • Petersen & Sørensen Cigar- og Tobaksfabrik i Horsens anno 1965. Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2012.
 • Madam Blå – fra hverdagsting til et folkeligt begreb. I Dansk Madhistorie Industrikøkkenets tidsalder. Skrifter fra Dansk Landbrugsmuseum, nr. 14. Auning 2013.
 • Gadens Blikfang. Danske emaljeskilte gennem 100 år. Dansk kommerciel udendørsreklame i det 20. århundrede. Permild & Rosengreen, Frederiksberg 2016.

Jakob B. Jensen:

 • Et arbejderkvarter i Horsens. Upubliceret.
 • Industrialiseringen i Grejsdalen. Fabrik og bolig, nr. 2. 1982.
 • Om Andelssvineslagteriet i Horsens i Erik Helmer Petersen: Danske slagterier: De første hundred år: 1887-1987. 1987.
 • Papirfabrikkerne i Vejledalen. 1984.
 • Provinsens arbejderboliger: Eksemplet Horsens. Årbog for arbejderbevægelsens historie. Årg. 14. 1984.

Kristoffer Jensen:

 • Industriminder i Vejle Amt. 2004. (hovedforfatter og redaktør)
 • Fra mine til formkasse: en 32 meter lang kunstnerisk skildring (om Aksel Jørgensens og Valdemar Andersens udsmykning til Landsudstillingen i Århus 1909). 2006.
 • Bastian. 2007.
 • En kjolefabriks kamp for overlevelse i Erhvervshistorisk årbog 2009 sammen med Louise K. Skyggebjerg
 • Træ og visioner (2009) sammen med Kirsten Rykind Eriksen og redigeret af Per Boje
 • Succesful Strategy leading to Lock-in – Lessons from the Danish Garment Industry, 1960 to 2000 i Scandinavian Economic History Review 2010
 • Tage Vanggaard – Skandinaviens største kjolefabrikant i Trangen til vækst (2011)
 • Da beklædningsindustri blev modeindustri – den danske fremstillingssektors udvikling efter 1966 med særlig henblik på transformationen af dansk beklædningsindustri (2011) Ph.d.-afhandling.
 • Appropriate reactions to globalisation? Interest group theory and trade associations in clothing between 1970 and 2000 – a comparison between Denmark and Sweden i Business History 2012 sammen med Carina Gråbacke
 • Beklædningsindustriens møde med globaliseringen: Brancheorganisationer og individuelle virksomheder under pres, perioden 1960-2000 (2013)
 • Vi kan, når vi skal: Finansforbundets historie (2013) sammen med Per H. Hansen
 • Changing value chain strategies of Danish clothing and fashion companies, 1970-2013 i Erhvervshistorisk årbog 2013 sammen med René Taudal Poulsen.
 • Dansk produktion i Kina – en helt anden historie? i Fabrik og Bolig 2013 sammen med Louise K. Skyggebjerg
 • Industriekultur in den dänischen Museen i Industriekultur, ausgabe 3, 2015
 • Brugsen – en anderledes forretning? 2016 med bidrag af Ellen Mølgaard Korsager, Per H. Hansen, Mads Mordhorst og Birgit Pedersen
 • Fire kapitler om strategi og ledelse i Odense Staalskibsværft 1918-2012 redigeret af Jens Toftgaard (2016)
 • En reklamation er en gave – historien om KEN 1941-2016 (2016)
 • A complaint is a gift – the story of KEN 1941-2016 (2017)
 • Forbrugets kulturhistorie: Butik, by og forbrugere efter 1660 (2017) redigeret sammen med Kasper H. Andersen og Mikkel Thelle
 • Corporate Strategies and Global Competition: Odense Steel Shipyard, 1918-2012 i Business History Review (2018) sammen med René Taudal Poulsen, René Schrøder Christensen og Liping Jiang
 • The non-globalisation of modern food retailing: the case of the failed Coop Norden merger i Scandinavian Economic History Review (2018) sammen med Espen Ekberg
 • Co-operatives i The Routledge Companion to the Makers of Global Business (2019) sammen med Mads Mordhorst
 • Dagslysingeniørerne: VKR Gruppen 1970-2010 (2020)
 • Nye Industrihistorier: Robotbyen Odense og andre industribyer i forandring (2020) redigeret sammen med Jeppe Nevers og Jens Toftgaard 

Rasmus Kreth:

 • Da Horsens kom på Danmarkskortet: Den jydske Industri- og Landbrugsudstilling i Horsens i 1905. 2005.
 • Ej kun til vand. Vejle Amts årbog 2004.
 • Horsensvirksomheden Møller & Jochumsen A/S versus Motorfabriken Bukh A/S: et forsøg på at imødegå ufine salgsmetoder i slutningen af 1930’erne. Erhvervshistorisk årbog 2003.
 • Metalarbejderne i Aabenraa 1919-94: Dansk Metalarbejderforbunds 75-års jubilæum. 1994.
 • Milepæle gennem 50 år. (om FTF). 2002.
 • Pilestræde under pres (om Berlingske Tidende). 1999.

Julian Lamberty: 

David H. Olsen:

 • Fodbold, fair play og forretning: dansk klubfodbolds historie (2007) sammen med Allan Grønkjær
 • Fodbold som idrætshistorikernes stedbarn – historiografiske pejlinger i Idrætshistorisk årbog 2008
 • Fra Århus Nord til Johannesburg i Journalen 2010
 • Fodbold som velfærd 1934-1995: Mellem moralsk opbyggelighed og forretning i Forum for idræt 2011:1
 • Tv/radio-fabrikken Arena i Horsens før og efter branden i 1970 i Fabrik og Bolig 2011
 • Horsens’ vej ind i det postindustrielle i Nye Industrihistorier redigeret af Jeppe Nevers, Jens Toftgaard og Kristoffer Jensen (2020)

Sally Thorhauge:

 • Unge på kunstmuseum i TEGN, nr.1, maj 2000
 • Et forløb om museologi i billedkunst i TEGN, nr. 1, februar 2004
 • Om museologi og kuratering i TEGN, nr. 3, december 2004
 • Et gymnasium på museum i Evaluering af industrikulturens år, Sekretariatet for Industri Kultur 07, marts 2008
 • Museologi på skoleskemaet i Danske Museer, årg. 21, nr. 1, marts 2008 sammen med Brian Wiborg
 • Museumsgrundbogen – Kunsten at læse et museum, 2008 sammen med Ane Hejlskov Larsen
 • Det er mere levende på museet, Unge Pædagoger, temanummer Museumsdidaktik/hvad skal skolerne bruge museerne til i dag?, 1-2 2011
 • Det gode museumsbesøg: Alle sanserne er med, ULF – Museumsundervisning MidtNord, 2011
 • Kronik: Ungt nej til poppede museer i Jyllands-Posten, 1. juni 2012 sammen med Ane Hejlskov Larsen
 • Historieformidling, Industrimuseet og intrface i Noter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF, Nr. 192, 03.2012 sammen med David H. Olsen
 • Intrface 2013 : status og perspektiver i Danske Museer, Vol. årgang 26, Nr. nr. 4, 09.2013 sammen med Ole Puggaard
 • Interface learning: New goals for museum and upper secondary school collaboration, ph.d. afhandling, Aarhus Universitet, 2014
 • Interface learning: Meshing communities of learning practice, MID magasin, Vol. 33, 2015
 • Interface-læring : når to læringsmiljøer griber ind i hinanden, MID magasin, Vol. 33, 2015
 • Interface learning – New goals for museum and upper secondary school collaboration, Tidsskrift for professionsstudier, Nr. 22, 02.2016
 • Læring i grænsefladen mellem gymnasium og museum: Undersøgelse af sammenhæng mellem elevers læring og partnerskabssamarbejde,
  Didaktiske dimensioner: udfordringer, refleksioner og muligheder undersøgt i pædagogiske praksisser. red. / Hanne Balsby Thingholm; Lea Lund. Århus: Dafolo, 2016
 • AKSOM – Adoptionsklasser som grundlag for lærende partnerskaber mellem skoler og museer, Danske Museer, nr. 3, 2016
 • Styrken er forskelligheden: Museum-skole partnerskaber – Afsluttende rapport vedr. udviklingsprojektet AKSOM
  – Adoptionsklasser som grundlag for lærende partnerskaber mellem skoler og museer, 2018. Hent den afsluttende rapport her

Brian Wiborg:

 • En ny bank i byen: Horsens Bank 1896-1925. Erhvervshistorisk årbog 2008.
 • Kampen for Billund Lufthavn. I Vejle Amts Historie. 2009.
 • Industribyen Horsens. I Fabrik & Bolig 2007.
 • Fjends Kommune 1970-2006. 2006 sammen med Lisbeth Aagaard Larsen
 • Den industrielle udvikling i Viborg Amt 1850-2004. 2004 sammen med Susanne Overgaard og Knud Holch Andersen