Oversigt over publikationer

Museets nuværende og tidligere medarbejdere har skrevet følgende forskningsbaserede publikationer med relation til museets arbejdsområde.

John Juhler Hansen:

Emaljeindustrien og udendørsreklamen. Industrimuseet 1984.
Lillebæltsbroens bygning 1925-1935. Middelfart 1985.
Arbejdets mænd. En historie om de ufaglærtes liv og arbejde. Specialarbejderforbundet Middelfart 1986.
Emaljeskilte og udendørsreklame. Vejle Museum 1991.
Vejle Skiltefabrik – en vejlensisk håndværksvirksomhed. Vejlebogen 1993.
I det offentliges tjeneste. Om DKA og dens medlemmer i Svendborg, Nyborg, Ringe og på øerne gennem 60 år. DKA Svendborg 1994.
Grejsdal Hammerværk 1867-1988. Vejlebogen 1995.
Vejle – et tekstileventyr. Vejles tekstilindustri gennem 200 år og Tekstilarbejdernes Fagforening i Vejle gennem 100 år. Dansk Beklædnings- og Textilarbejderforbund, Vejle 1996.
Et eventyr i stål og beton. Bygningen af den gamle Lillebæltsbro 1925-1935. Middelfart Museum 1996.
Ind til benet. Slagteriarbejdere i Vejle gennem 100 år. NNF Slagtergruppen Vejle, 1997.
Teglværker i Grejsdalen. Vejlebogen 1997.
Arbejderen. Udstillingskatalog i anledning af LO-100 år i Vejle Amt, red. John Juhler Hansen. Horsens 1998.
Horsens Gasværk 1860-1985. Vejle Amts årbog 2001.
Gadens blikfang. Danske emaljeplakater gennem 100 år. Jelling 2002.
At leve og overleve: Arbejdererindringer fra Horsens 1900. Vejle Amts årbog 2003.
At leve og overleve: Arbejdererindringer fra Vejle-området 1900. Vejlebogen 2004.
Cykle- og Ringfabriken Jyden: P. Andersen, en iværksætter i Himmerland. Erhvervshistorisk Årbog 2005.
Fra elektrisk lys til lysledere: 100 år med el til Horsens og opland. Industrimuseet 2006.
Fra Møller & Jochumsen til M&J Industries A/S. Om 150 år i sværvægtsklassen 1857-2007. Industrimuseet 2007.
I storm og stille. Om livet i kabysserne og fagets organisering blandt dansk sørestaurations personale gennem 100 år 1907-2007. Rødovre 2007.
Fast forbindelse over Lillebælt i 75 år. Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2009.
Ny Lillebæltsbro taget i brug 1970. Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2010.
Se lyst på tingene. Malermestrene Mørk Vejle 100 år. Vejle 2010.
Jyllands arbejderby nr. 1 og Hede Nielsens Fabriker A/S. Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2011.
Røgsignaler. Krøniken om tobakken i Horsens 1688-2000. Industrimuseet 2012.
Petersen & Sørensen Cigar- og Tobaksfabrik i Horsens anno 1965. Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2012.
Madam Blå – fra hverdagsting til et folkeligt begreb. I Dansk Madhistorie Industrikøkkenets tidsalder. Skrifter fra Dansk Landbrugsmuseum, nr. 14. Auning 2013.
Gadens Blikfang. Danske emaljeskilte gennem 100 år. Dansk kommerciel udendørsreklame i det 20. århundrede. Permild & Rosengreen, Frederiksberg 2016.

Jakob B. Jensen:

Et arbejderkvarter i Horsens. Upubliceret.
Industrialiseringen i Grejsdalen. Fabrik og bolig, nr. 2. 1982.
Om Andelssvineslagteriet i Horsens i Erik Helmer Petersen: Danske slagterier: De første hundred år: 1887-1987. 1987.
Papirfabrikkerne i Vejledalen. 1984.
Provinsens arbejderboliger: Eksemplet Horsens. Årbog for arbejderbevægelsens historie. Årg. 14. 1984.

Kristoffer Jensen:

Industriminder i Vejle Amt. 2004. (hovedforfatter og redaktør)
Fra mine til formkasse: en 32 meter lang kunstnerisk skildring (om Aksel Jørgensens og Valdemar Andersens udsmykning til Landsudstillingen i Århus 1909). 2006.
Bastian. 2007.
En kjolefabriks kamp for overlevelse i Erhvervshistorisk årbog 2009 sammen med Louise K. Skyggebjerg
Træ og visioner (2009) sammen med Kirsten Rykind Eriksen og redigeret af Per Boje
Succesful Strategy leading to Lock-in – Lessons from the Danish Garment Industry, 1960 to 2000 i Scandinavian Economic History Review 2010
Tage Vanggaard – Skandinaviens største kjolefabrikant i Trangen til vækst (2011)
Da beklædningsindustri blev modeindustri – den danske fremstillingssektors udvikling efter 1966 med særlig henblik på transformationen af dansk beklædningsindustri (2011) Ph.d.-afhandling.
Appropriate reactions to globalisation? Interest group theory and trade associations in clothing between 1970 and 2000 – a comparison between Denmark and Sweden i Business History 2012 sammen med Carina Gråbacke
Beklædningsindustriens møde med globaliseringen: Brancheorganisationer og individuelle virksomheder under pres, perioden 1960-2000 (2013)
Vi kan, når vi skal: Finansforbundets historie (2013) sammen med Per H. Hansen
Changing value chain strategies of Danish clothing and fashion companies, 1970-2013 i Erhvervshistorisk årbog 2013 sammen med René Taudal Poulsen.
Dansk produktion i Kina – en helt anden historie? i Fabrik og Bolig 2013 sammen med Louise K. Skyggebjerg
Industriekultur in den dänischen Museen i Industriekultur, ausgabe 3, 2015
Brugsen – en anderledes forretning? 2016 med bidrag af Ellen Mølgaard Korsager, Per H. Hansen, Mads Mordhorst og Birgit Pedersen
Fire kapitler om strategi og ledelse i Odense Staalskibsværft 1918-2012 redigeret af Jens Toftgaard (2016)
En reklamation er en gave – historien om KEN 1941-2016 (2016)
A complaint is a gift – the story of KEN 1941-2016 (2017)
Forbrugets kulturhistorie: Butik, by og forbrugere efter 1660 (2017) redigeret sammen med Kasper H. Andersen og Mikkel Thelle
Corporate Strategies and Global Competition: Odense Steel Shipyard, 1918-2012 i Business History Review (2018) sammen med René Taudal Poulsen, René Schrøder Christensen og Liping Jiang
The non-globalisation of modern food retailing: the case of the failed Coop Norden merger i Scandinavian Economic History Review (2018) sammen med Espen Ekberg
Co-operatives i The Routledge Companion to the Makers of Global Business (2019) sammen med Mads Mordhorst
Dagslysingeniørerne: VKR Gruppen 1970-2010 (2020)

Nye Industrihistorier: Robotbyen Odense og andre industribyer i forandring (2020) redigeret sammen med Jeppe Nevers og Jens Toftgaard 

Rasmus Kreth:

Da Horsens kom på Danmarkskortet: Den jydske Industri- og Landbrugsudstilling i Horsens i 1905. 2005.
Ej kun til vand. Vejle Amts årbog 2004.
Horsensvirksomheden Møller & Jochumsen A/S versus Motorfabriken Bukh A/S: et forsøg på at imødegå ufine salgsmetoder i slutningen af 1930’erne. Erhvervshistorisk årbog 2003.
Metalarbejderne i Aabenraa 1919-94: Dansk Metalarbejderforbunds 75-års jubilæum. 1994.
Milepæle gennem 50 år. (om FTF). 2002.
Pilestræde under pres (om Berlingske Tidende). 1999.

Julian Lamberty: 

Syddansk Universitet i konkurrencestaten i En verden af viden redigeret af Jeppe Nevers (2016)  

Universitetet og konkurrencestaten: Et studie af Syddansk Universitet 1990-2016 (2017) ph.d. afhandling

The Entrepreneurial State in Action: The Danish Robotics Cluster and the Role of the Public Sector i Enterprise & Society (2020) sammen med Jeppe Nevers

Den odenseanske robotklynge: Udviklingshistorie og sammensætning i Nye Industrihistorier redigeret af Jeppe Nevers, Jens Toftgaard og Kristoffer Jensen (2020)

David H. Olsen:

Fodbold, fair play og forretning: dansk klubfodbolds historie (2007) sammen med Allan Grønkjær
Fodbold som idrætshistorikernes stedbarn – historiografiske pejlinger i Idrætshistorisk årbog 2008
Fra Århus Nord til Johannesburg i Journalen 2010
Fodbold som velfærd 1934-1995: Mellem moralsk opbyggelighed og forretning i Forum for idræt 2011:1
Tv/radio-fabrikken Arena i Horsens før og efter branden i 1970 i Fabrik og Bolig 2011

Horsens’ vej ind i det postindustrielle i Nye Industrihistorier redigeret af Jeppe Nevers, Jens Toftgaard og Kristoffer Jensen (2020)

Sally Thorhauge:

Unge på kunstmuseum i TEGN, nr.1, maj 2000
Et forløb om museologi i billedkunst i TEGN, nr. 1, februar 2004
Om museologi og kuratering i TEGN, nr. 3, december 2004
Et gymnasium på museum i Evaluering af industrikulturens år, Sekretariatet for Industri Kultur 07, marts 2008
Museologi på skoleskemaet i Danske Museer, årg. 21, nr. 1, marts 2008 sammen med Brian Wiborg
Museumsgrundbogen – Kunsten at læse et museum, 2008 sammen med Ane Hejlskov Larsen
Det er mere levende på museet, Unge Pædagoger, temanummer Museumsdidaktik/hvad skal skolerne bruge museerne til i dag?, 1-2 2011
Det gode museumsbesøg: Alle sanserne er med, ULF – Museumsundervisning MidtNord, 2011
Kronik: Ungt nej til poppede museer i Jyllands-Posten, 1. juni 2012 sammen med Ane Hejlskov Larsen
Historieformidling, Industrimuseet og intrface i Noter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF, Nr. 192, 03.2012 sammen med David H. Olsen
Intrface 2013 : status og perspektiver i Danske Museer, Vol. årgang 26, Nr. nr. 4, 09.2013 sammen med Ole Puggaard
Interface learning: New goals for museum and upper secondary school collaboration, ph.d. afhandling, Aarhus Universitet, 2014
Interface learning: Meshing communities of learning practice, MID magasin, Vol. 33, 2015
Interface-læring : når to læringsmiljøer griber ind i hinanden, MID magasin, Vol. 33, 2015
Interface learning – New goals for museum and upper secondary school collaboration, Tidsskrift for professionsstudier, Nr. 22, 02.2016
Læring i grænsefladen mellem gymnasium og museum: Undersøgelse af sammenhæng mellem elevers læring og partnerskabssamarbejde,
Didaktiske dimensioner: udfordringer, refleksioner og muligheder undersøgt i pædagogiske praksisser. red. / Hanne Balsby Thingholm; Lea Lund. Århus: Dafolo, 2016
AKSOM – Adoptionsklasser som grundlag for lærende partnerskaber mellem skoler og museer, Danske Museer, nr. 3, 2016
Styrken er forskelligheden: Museum-skole partnerskaber – Afsluttende rapport vedr. udviklingsprojektet AKSOM
– Adoptionsklasser som grundlag for lærende partnerskaber mellem skoler og museer, 2018. Hent den afsluttende rapport her

Brian Wiborg:

En ny bank i byen: Horsens Bank 1896-1925. Erhvervshistorisk årbog 2008.
Kampen for Billund Lufthavn. I Vejle Amts Historie. 2009.
Industribyen Horsens. I Fabrik & Bolig 2007.
Fjends Kommune 1970-2006. 2006 sammen med Lisbeth Aagaard Larsen
Den industrielle udvikling i Viborg Amt 1850-2004. 2004 sammen med Susanne Overgaard og Knud Holch Andersen