Forskningsprojekter

Industrimuseet satser på forskning. Vi forsker for selv at blive klogere på, hvilken rolle industrien på godt og ondt har spillet for skabelsen af det moderne Danmark og for at få nye historier at fortælle videre til vores besøgende. Forskningen skal garantere, at Industrimuseet har en selvstændig stemme og ikke blot kritikløst videreformidler andres historier.

Siden 2004 er Industrimuseets forskning sket i samarbejde med Syddansk Universitet. I fællesskab driver vi Center for Erhvervshistorie. Centret har placeret som sig et førende forum for forskning i kapitalismens historie i Danmark og har solide netværk til ledende forskere i udlandet.

I de senere år har museets forskningsarbejde været koncentreret om den nyeste danske industrihistorie, perioden efter 1970. Vi fokuserer på denne periode, fordi det er vores overbevisning, at den nyeste industrihistorie er særlig underudforsket og fordi vi tror på, at industriens betydning for også de seneste årtiers samfundsudvikling er større end mange erkender.