Forskningsprojekter

Industrimuseet er et museum som satser på forskning. Vi forsker for selv at blive klogere på, hvilken rolle industrien på godt og ondt har spillet for skabelsen af det moderne Danmark og for at få nye historier at fortælle videre til vores besøgende. Forskningen skal garantere, at Industrimuseet har en selvstændig stemme og ikke blot kritikløst videreformidler andres historier. 

Siden 2004 er Industrimuseets forskning sket i samarbejde med Syddansk Universitet og senest også med Fiskeri- og Søfartsmuseet. I fællesskab driver vi Center for Maritim- og Erhvervshistorie. Centret har placeret som sig et førende forum for forskning i kapitalismens historie i Danmark og har solide netværk til ledende forskere i udlandet. 

I de senere år har museets forskningsarbejde været koncentreret om den nyeste danske industrihistorie, perioden efter 1970. Vi fokuserer på denne periode, fordi det er vores overbevisning, at den nyeste industrihistorie er særlig underudforsket og fordi vi tror på, at industriens betydning for også de seneste årtiers samfundsudvikling er større end mange erkender. 

Kristoffer Jensen har som museumsinspektør og seniorforsker i en periode været hovedkraften i museets forskningsarbejde. Efter han i 2019 blev direktør, har museumsinspektør og forsker Julian Lamberty overtaget den rolle. Udover disse to bidrager museumsinspektør og souschef David Holt Olsen og registrator John Juhler Hansen til museets forskningsarbejde.

David Holt Olsen, Julian Lamberty og Kristoffer Jensen arbejder på et projekt om industrien i det 21. århundrede støttet af VELUX Fonden. Projektet er udviklet i samarbejde med Syddansk Universitet og Odense Bys Museer og skal koble konkrete undersøgelser af klyngen af robotproducerende virksomheder omkring Odense med forestillinger om industri og dens betydning for Danmark.