Forskningsprojekter

Danmarks Industrimuseum er en forskningsinstitution. Siden 2004 er forskningen sket i samarbejde med Syddansk Universitet og senest også med Fiskeri- og Søfartsmuseet. I fællesskab driver de tre institutioner Center for Maritim- og Erhvervshistorie.

I de senere år har museets forskningsarbejde været koncentreret om den nyeste danske industrihistorie, perioden efter 1970. Kristoffer Jensen har som museumsinspektør og seniorforsker i en periode været hovedkraften i museets forskningsarbejde. Efter han i 2019 blev museumsleder, har museumsinspektør og forsker Julian Lamberty overtaget den rolle. Udover disse to bidrager museumsinspektør og souschef David Holt Olsen og registrator John Juhler Hansen til museets forskningsarbejde.
David Holt Olsen, Julian Lamberty og Kristoffer Jensen arbejder på et projekt om industrien i det 21. århundrede støttet af VELUX Fonden. Projektet er udviklet i samarbejde med Syddansk Universitet og Odense Bys Museer og skal koble konkrete undersøgelser af klyngen af robotproducerende virksomheder omkring Odense med forestillinger om industri og dens betydning for Danmark.

 

© Danmarks Industrimuseum 2020