Rundvisninger

Industrimuseet tilbyder rundvisninger for større og mindre grupper med deltagere i alle aldersklasser – både på museet og i Horsens by. Her får I spændende og lærerige oplevelser, mens en dygtig guide viser jer rundt.

Bestil rundvisninger på telefon 75 62 07 88 eller mail: booking@industrimuseet.dk

Tilbud på Industrimuseet

En tur gennem industrimuseet
På rundvisningen kommer du tæt på industrialiseringens påvirkning på samfundet. Du oplever en kørende dampmaskine og dieselmotor, ser eksempler på hvad mekaniseringen af forskellige håndværksfag betød for både den almindelige arbejder og for produktiviteten på fabrikkerne, og du besøger de små arbejderboliger, hvor vi taler om levevilkår, kønsroller og fritid fra 1880 og fremad.

Det moderne gennembrud
Det moderne gennembrud og Danmarks industrialisering var tidsmæssigt overlappende. Industri var i slutningen af 1800-tallet forbundet med en rationel beherskelse af naturressourcer, rygende skorstene og dampmaskiner som symbol på fremskridt. Det moderne gennembruds tanker følger vi på rundvisningen, som kommer ind på tidens politiske udvikling, arbejderkampene, de hygiejnemæssige forbedringer i vores arbejderboliger og kvindefrigørelse.

Motor-rundvisning
Denne rundvisning er rettet mod de særligt motorinteresserede, hvor du i Industrimuseets Motorhal hører om dampmaskinen, gas- og petroleums- og dieselmotorer. Det er selvfølgelig muligt at stille rundviseren uddybende spørgsmål.

Bemærk: Ved alle rundvisninger må vi tage forbehold for ændringer i dele af indholdet afhængig af øvrige aktiviteter på museet på dagen.

Andre muligheder
Hvis det er muligt, retter vi gerne en rundvisning til, så den passer til netop jeres interesser eller arrangement. Her kan Tekstilfabrikken, Butiksgaden fra 1950’erne og Skolen foreslås.

Priser og praktik

Hverdage i åbningstiden:  700 kroner for rundvisning + entré pr. person (evt. gruppepris).
Weekend og helligdage:  800 kroner for rundvisning + entré pr. person (evt. gruppepris).
Efter kl. 16:  900 kroner for rundvisning + entré pr. person (evt. gruppepris) + 1.000 kroner til alarmvagt.

En rundvisning på Industrimuseet varer ca. 1 time.
Deltagerantallet er max. 25 personer pr. rundviser.
Oplys venligst, hvis gruppen omfatter gangbesværede.
Besøg udenfor almindelig åbningstid kun med rundvisning.
Starttidspunkt for aftalte rundvisninger skal overholdes, da den aftalte tid er fast. Ekstra tid kan eventuelt købes ved forsinkelse.

Tilbud om byvandringer – Horsens som industriby

Industrimuseet tilbyder tre guidede byvandringer (kun på dansk), der giver spændende og anderledes oplevelser.

Midtbyen – den spæde industrialisering
Op gennem 1900-tallet blev Horsens en af Danmarks store industribyer. På denne tur rundt i Horsens midtby får du historien om de ældste industrikvarterer i Horsens, arbejdernes boligforhold og kulørte historier om de markante virksomheder og personer, som formede byen fra slutningen af 1800-tallet og frem til i dag. Turen går først til Klosterkirken, hvor vi ser på gravminder i støbejern, da de er levn fra datidens jernstøberiindustri. I Nørregade ser vi byens første etageejendom fra 1853, hvor Emil Møller i 1890 åbnede sin elektromekaniske fabrik i baggården, senere Kristian Kirks Telefonfabrikker. Over for havde de hollandske kobberførere fra 1764 hovedkvarter. I Nørregade beser vi et af Danmarks ældste verdslige huse, dateret tilbage til 1548. Turen går også forbi Jørgensens Hotel fra 1744, og overfor ser vi Tobaksfabrikken i Horsens. Vi går langs den gamle åhavn og Stjernholmsgade retur til Industrimuseet.

En tur rundt omkring Industrihavnen og åhavnen
Fra vikingetid til nutid har Horsens havn haft enorm betydning for byen. Før jernbanen kom, skulle alt gods og transport til byen ske ad vandvejen. Hvad sejlede skibene med, og hvordan udviklede havnen sig? Du får historien om opkrævning af told gennem 450 år og om industrihavnens opførelse og udbygning siden 1700-årene. Vi ser på de tilbageværende, smukke bygninger, både de gamle smukke havnebygninger som Stykgodspakhus fra 1915 og Toldbygningen fra 1912. Havnefogedens bygning blev i 1912 havnearbejdernes varmestue og senere restaurant. Vi runder den tildækkede åhavn, som var i brug til 1857. Vi gør stop ved det eneste tilbageværende endepakhus. Og du får svaret på, hvorfor der ikke længere er et kloster i Horsens, men dog stadig en klosterkirke. På vej tilbage til Industrimuseet passerer vi Strandgården, der blev opført i 1739.

Vestbyen – store og små industriforetagender
Byens ældre og største industri lå oprindeligt hovedsageligt i Vestby-kvarteret. På denne tur kommer man omkring de mest markante aktører. I Emil Møllers Gade begynder vi foran Trævarefabrikken Bastians fabriksskorsten, og derfra videre til Hede Nielsens Fabrikker og resterne af Crome & Goldschmidts store tekstilfabrik. På vej mod Horsens ny Malteri og Horsens Bryghus går turen forbi de byfornyede arbejderhuse i Vestbyen og Arbejdernes Byggeforening, hovedparten opført mellem 1870 og 1900; undervejs ser vi også på resterne af byens småindustri. I Smedegade passerer vi tobaksfabrikant Mads Bønnelyckes Palæ og mange lukkede butikker i Smedegade. Gennem porten i Smedegade 47 når vi til Petersen & Sørensens Tobaksfabrik, og vi slutter turen gennem Møller & Jochumsens Maskinfabrik og går retur til Bastian.

Priser og praktik

Pris: 1.000 kr. pr. byvandring
En byvandring varer ca. 90 min.
Deltagerantallet er max. 25 personer pr. rundviser
Bestil byvandringer på telefon 75 62 07 88 eller mail: booking@industrimuseet.dk