Historie og ansvarsområde

Danmarks Industrimuseum åbnede i Horsens i 1977.
I 1970'erne etablerede en gruppe borgere, virksomheder og organisationer Arbejder-, Håndværker - og Industrimuseet.
Museet overtog den gamle industribys tidligere elektricitetsværk tæt ved industrikvarter og havn.

Museet, der er selvejende, blev statsanerkendt som specialmuseum i 1984.

Gennem årene er museet udvidet kraftigt, da Horsens Kommune i år 2000 overdrog det tidligere gasværk med et areal på 20.000 kvm. til Industrimuseet.
Her beskæftiger museet sig med produktion, levevilkår og finansiel udvikling siden 1850.
Formidlingen sker i mere end 4.000 kvm. udstillinger, som spænder fra arbejderboliger over skole, idræt, mode, detailhandel, pengehistorie, håndværk, og industriens historie. Alle udstillinger fungerer som levendegjorte miljøer, ofte bemandet med museets mange frivillige.

Ved siden af museumsdriften er en række lejemål, hvor andre erhverv kan skabe synergi med museet, f.eks. galleri, konservator osv.

Industrimuseet deltager i lokalsamfundet på mange fronter. Der er et dynamisk frivilligt miljø, hvor forskellige fag formidles til gæsterne.

I samarbejde med Horsens kommune har museet siden 1996 udført et stort socialt arbejde, og museet er i dag et virksomhedscenter.

I de historiske rammer har Danmarks Industrimuseum også et levende møde- og konferencemiljø, hvor erhverv spiller sammen med kultur med merværdi til følge.

Museets vedtægter

Museets indsamlingsplan

Museumsnetværk

Danmarks Industrimuseum følger ICOMs internationale retningslinjer.
Museet er medlem af Organisationen af Danske Museer, ODM.
Industrimuseet er medlem af Midtjyske Museers Udviklingsråd, MMU.
Museet er medlem af Foreningen af specialmuseer i Danmark.
Museet er medlem af Center for Bevaring af Kulturarv, Vejle.

© Danmarks Industrimuseum 2020