Industrimuseets strategi for 2021 – 2026

STRATEGISK GRUNDLAG

Vision:

Industrimuseet skal være førende på viden om den danske industrialisering. Museet vil knytte tætte bånd til det omgivende samfund og lade sig inspirere af dem, der former vores nutid og fremtid og omvendt søge at påvirke med vores historiske perspektiv. 

Industrimuseet skal kombinere højt fagligt niveau med folkelig appel og have lige stort fokus på fabrikanter og fagbevægelse. Museet er hele landets vidnesbyrd om industriens betydning for Danmark.

Mission: 

Industrimuseet gør op med forestillingen om, at industrisamfundet er en afsluttet periode i danmarkshistorien. Gennem seriøs forskning, formidling og spændende oplevelser beriger vi med ny viden om industrisamfundet både før og nu. 

Industrimuseet skaber formidling og oplevelser, der stimulerer til samtaler mellem generationer. Fortællinger, der vidner om hvor omfattende den industrielle udvikling har påvirket vores samfund, vores liv og hverdag. 

FORMÅL

Museet skal med udgangspunkt i sit ansvarsområde sikre kulturarv i Danmark og udvikle betydningen heraf i samspil med verden omkring os.

Gennem de indbyrdes forbundne opgaver indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling skal museet, i lokalt, nationalt og globalt perspektiv virke for sikringen af industrisamfundets kulturarv.

Museet skal aktualisere viden om kulturarv og gøre den tilgængelig og vedkommende. 

Museet skal samarbejde med uddannelsesinstitutioner, forskningsmiljøer, organisationer, virksomheder og museer m.fl. for at blive inspireret af dem, der former nutiden og fremtiden og for omvendt at påvirke dem med vores historiske perspektiv.  

Industrimuseet skal som selvejende forskningsinstitution bevare en selvstændig stemme. 

NYE FORBINDELSER TIL NUTIDEN 

Industrimuseet har fra grundlæggelsen balanceret mellem lokalt og nationalt fokus. Den balance skal fortsat holdes, så museet både vedkender sig en særlig relation til Horsensområdet og har fokus på den samlede danske industrihistorie. 

Historisk har museet lagt hovedvægten på de tidlige faser af industrisamfundets udvikling. De seneste ti år har museets forskning været særligt rettet mod de seneste 50 års industrihistorie. Forskningsmæssigt vil der også i den kommende periode blive fokuseret på de seneste årtier og vores samtid. Nu skal vores indsamlingsarbejde og udstillingsaktiviteter bringes i overensstemmelse med dette periodemæssige fokus. Koordineret forsknings- og samlingsarbejde skal frem til 2026 lede til nye, store og gerne tankevækkende udstillinger om industrien og industrisamfundet fra 1970’erne og op til nutiden. 

Museet viderefører mange års forskningssamarbejde i regi af Center for Maritim- og Erhvervshistorie forankret på SDU. Forskningsbaseret museumsformidling og publikationer er en vigtig del af Industrimuseets DNA. Derfor tager vi forsat afsæt i forskning, når vi udvikler og skaber udstillinger. Men vi bruger også forskningen til at være agendasættende i samfundsdebatten. Særligt vil vi gerne ændre på en herskende forestilling om, at industrisamfundet er en afsluttet epoke i dansk sammenhæng, ligesom vi gerne vil bidrage til at højne respekten for hændernes arbejde og produktionskompetencer i det hele taget. 

Forsat fokus på formidling gennem frivillige men også via nye partnerskaber

Museet vil forsat bestræbe sig på at være noget for en målgruppe, som ellers sjældent betræder kulturinstitutioner og museer. Det skal ske ved at forsætte vores unikke kombination af folkelighed og faglighed. Samtidig vil vi have fokus på at skabe oplevelser, der appellerer til nye målgrupper. 

Industrimuseets særlige folkelighed er i vid udstrækning båret af vores frivillige. De skaber en uhøjtidelig stemning og liv i huset. Sådan skal det fortsat være og gerne med endnu flere frivillige. 

Museet vedkender sig et særligt ansvar for at samarbejde med både grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser for derigennem at påvirke børn og unges opfattelse af industriens betydning for landet både historisk og nu. Samtidig vil Industrimuseet gerne medskabe oplevelser sammen med børn og unge, ikke mindst for at stimulere interessen for STEAM. 

En selvstændig stemme

Museet føler en forpligtelse til at højne respekten for industrien og håndværket, men museet sætter samtidig en ære i at bevare en selvstændig stemme. Der skal også være rum for relevant kritik af de alvorlige bagsider af bl.a. klimamæssig karakter, som industrialiseringen har medført. 

HISTORISK BYGNINGER – SUPPLERENDE NY BYGNING ØNSKES

Siden Industrimuseet første gang slog dørene op i 1977, har museet haft til huse i byens tidligere ikoniske elektricitetsværk. I 1998 overtog museet nabobygningerne, der var opført som Gasværk, ligesom museet råder over to byhuse. I dag rummer museet over 4.000 kvadratmeter, der huser mangeartede udstillinger; maskinsal, arbejdende værksteder, historiske boliger, detailhandel, bryggeri, cigarbule, bank, foreningsliv, knallertværksted og meget mere. Kort sagt alt fra de største dampmaskiner til de mindste kniplinger. Industrimuseets ikoniske bygninger er placeret mellem byens havn og det centrale Horsens på et større udendørsareal. På trods af de mange kvadratmeter mangler museet udstillingsplads til både permanente udstillinger og skiftende særudstillinger, da målet er at trække formidlingen om industrien op til vores samtid – og sigte mod fremtiden. 

INDUSTRIMUSEET 2026 

Industrimuseet er bredt anerkendt som specialister på den danske industrialisering og kendt for synspunktet, at industriens betydning ikke kun er historisk. Museet står for gedigen faglighed, formidler viden og er med til at skabe dialog med kendte men også nye målgrupper gennem udstillingsaktivitet, oplevelser og deltagelse i samfundsdebatten. 

Industrimuseet har takket være en ny udstillingsbygning fået rum til også at formidle den nyeste industrihistorie og til at afvikle ambitiøse særudstillinger i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Museet er kendt for udstillingsformater, der stimulerer til samtaler mellem generationer. Industrimuseet er både pilfingrenes paradis og fagligt tungt takket være vores forskning, som omsættes og formidles i øjenhøjde med vores målgrupper. Museet har gennem tætte partnerskaber med eksterne aktører udviklet en velfungerende model for, hvordan forskning og formidling kan samskabes og dermed være endnu mere relevant.

Industrimuseet er styrket som kommerciel forretning og er samtidig en attraktiv samarbejdspartner for virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner og fonde.  

Museet har over 50.000 besøgende årligt.