Industrimuseets strategi for 2021 – 2026

STRATEGISK GRUNDLAG

Vision:

Industrimuseet omskriver danmarkshistorien ved at understrege, at Danmark blev en industrination i 1800-tallet og er forblevet det til i dag. Industrisamfundet er den mest dramatiske forandring i danmarkshistorien siden overgangen fra jæger- til bondestenalder både økonomisk og kulturelt og den primære forklaring på Danmarks velstand.

Industrimuseet er både pilfingrenes paradis og fagligt velfunderet takket være vores forskning, som omsættes og formidles i øjenhøjde med vores målgrupper.

Mission: 

Gennem seriøs forskning, formidling og spændende oplevelser beriger vi med ny viden om industrisamfundet både før og nu.

Industrimuseet skaber formidling og oplevelser, der stimulerer til samtaler mellem generationer og inddrager grupper, som ellers ikke er flittige brugere af de danske kulturinstitutioner. Formidlingen udvikles i tæt partnerskab med eksterne aktører på nytænkende måder.

FORMÅL

 • Museet skal med udgangspunkt i sit ansvarsområde sikre kulturarv i Danmark og
  udvikle betydningen heraf i samspil med verden omkring os.
 • Gennem de indbyrdes forbundne opgaver indsamling, registrering, bevaring, forskning
  og formidling skal museet, i lokalt, nationalt og globalt perspektiv virke for sikringen af
  industrisamfundets kulturarv.
 • Museet skal aktualisere viden om kulturarv og gøre den tilgængelig og vedkommende.
 • Museet skal samarbejde med uddannelsesinstitutioner, forskningsmiljøer, organisationer,
  virksomheder og museer m.fl. for at blive inspireret af dem, der former nutiden og frem
  tiden og for omvendt at påvirke dem med vores historiske perspektiv.
 • Industrimuseet har som selvejende forskningsinstitution en selvstændig stemme i
  samfundsdebatten, hvor både forsiden og bagsiden af industrisamfundet formidles.

Hent hele Industrimuseets strategi som PDF her.

Hent museets indsamlingsplan her.

Industrimuseet har et formaliseret forskningssamarbejde med Fiskeri- og Søfartsmuseet og Syddansk Universitet – Center for Maritim- og Erhvervshistorie.

Industrimuseet koordinerer sit arbejde med Danmarks Tekniske Museum.