Medarbejdere

Direktør

David H. Olsen har ansvaret for museets daglige ledelse, fundraising og kontakt til frivillige.
david.olsen@industrimuseet.dk
Direkte nr.: +45 50600974

Administrationschef

John Thomassen har ansvar for økonomi og regnskab.
john.thomassen@industrimuseet.dk
Direkte nr.: +45 92820881

Bestilling af besøg

Janna Laursen, booking dagligt kl. 10 til 14.
booking@industrimuseet.dk
Ring på museets hovednummer: +45 75620788

Grafiker, webmaster og administrativ medarbejder

Tine Samuelsen, design, layout, web og administrative opgaver.
Koordinator af undervisningsprojektet Samspil i samarbejde med Horsens Kommune.
tine.samuelsen@industrimuseet.dk
Direkte nr.: +45 50600969

Registrator og bibliotek

John Juhler Hansen, registrator, arkiv- og biblioteksansvarlig.
johnjuhlerhansen@industrimuseet.dk
Direkte nr.: +45 50600976

Registrator og samlingsansvarlig

Ditte Høj, registrator med ansvar for samlingen.
Projektleder på projekt SAM-FUND.
ditte.hoj@industrimuseet.dk
Direkte nr.: +45 30736142

Museumsinspektør

Matilde Jansen, formidlingsafdelingen.
matilde@industrimuseet.dk
Direkte nr.: +45 50600968

Museumsinspektør

Taus Toft Christiansen, formidlingsafdelingen og sekretariatsmedarbejder i Produktionens Danmark
taus.christiansen@industrimuseet.dk
Direkte nr.: +45 30737028

Museumsbutik

Kamilla Jepsen, butikschef.
museumsbutikken@industrimuseet.dk
Direkte nr.: +45 50600967

Rengøring og bygninger

Margit Ølgaard Mikkelsen, serviceassistent.
margit@industrimuseet.dk
Direkte nr.: +45 50600983
Lars Gade, pedelmedhjælper

Rundvisere

Industrimuseet har altid en række timelønnede rundvisere tilknyttet, som typisk enten er historiestuderende eller seniorer.

Planlæg jeres besøg på museet

Vi tilbyder rundvisninger og forskellige læringsforløb for grundskolen og ungdomsuddannelserne, som knytter sig til museets udstillinger og faglige områder.

KONTAKT OS