Ungdomsuddannelser

Vi tilbyder både generelle og skræddersyede rundvisninger, som kan bruges i undervisningen som enten enkeltfaglig fordybelse eller i tværfagligt regi. Afhængig af fag kunne det typisk være indenfor emner som Danmarks Industrialisering, levevilkår, det moderne gennembrud, fra damp til diesel mv.

Vi hjælper gerne med at planlægge dit besøg.

Eksempler på forløb til inspiration

En tur gennem industrisamfundet

På turen kommer vi helt tæt på industrialiseringens påvirkning på samfundet. Vi oplever en kørende dampmaskine og dieselmotor, ser eksempler på hvad mekaniseringen af forskellige håndværksfag betød for både den almindelige arbejder og for produktiviteten på fabrikkerne, og vi træder ind i arbejderlejlighederne, hvor vi taler om levevilkår, kønsroller og fritid. Denne tur er for jer, som ønsker et generelt indblik i industrisamfundets betydning samt ønsker at vise eleverne nogle konkrete, materielle eksempler på den udvikling, de læser om i klassen. 

Varighed 60 min.
Pris: 700 kr.

Det moderne gennembrud

Det moderne gennembrud og Danmarks industrialisering var tidsmæssigt overlappende. Industri var i slutningen af 1800-tallet forbundet med en rationel beherskelse af naturressourcerne, rygende skorstene og dampmaskiner som symbol på fremskridt. Et rationelt og videnskabeligt verdensbillede var i høj grad også en del af det moderne gennembrud. Det moderne gennembruds tanker følger vi på rundturen også helt ned i de hygiejnemæssige forbedringer i vores arbejderlejligheder og forholdene mellem kønnene.

Varighed 60 min.
Pris: 700 kr.

Forløb om museologi

På den museologiske tur går vi et spadestik dybere. Vi dykker ned i, hvordan museet konkret arbejder med de fem museumssøjler: indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. Derudover tager vi udgangspunkt i museet egen historie og udstillinger for at diskutere, hvordan museet har forholdt sig til de skiftende museumsparadigmer gennem tiden.

Varighed 60 min.
Pris: 700 kr.

Insparation til forløb: intrface.dk/undervisningsressourcer/museologi

400 års historie på 3 timer

Samlet tilbud til gymnasieklasser og seminarieklasser. To rundvisninger af halvanden times varighed i alt 1500 kr. Velegnet til tværfaglige forløb i fagene dansk, historie og samfundsfag.

Dagens forløb: Start på Glud Museum om formiddagen med 1,5 times rundvisning inklusive aktiviteter. Rundvisningerne
på begge museer er baseret på dialog med spørgsmål til eleverne, hvor eleverne selv skal røre ved genstandene og være aktive. Der er efter første rundvisning både mulighed for at spise medbragt frokost på Glud Museum eller på Industrimuseet. Til transporten foreslår vi leje af bus. Rundvisning på Industrimuseet 1,5 time inkl. samlebåndsaktivitet.

Glud Museum

På frilandsmuseet Glud Museum får I – med udgangspunkt i 3 af museets historiske bygninger – fortællingen om dagliglivet på landet før og efter de store landboreformer. På rundturen vil vi diskutere forskellige tiders fællesskaber og klasseskel på landet samt se på, hvordan teknologi og samfundsindretning til forskellige tider forplanter sig helt ind i indretningen af den enkelte families arbejde og bolig. Vi slutter af med at se på årsagerne til den afvandring fra land til by, som ligger til grund for, at vi gik fra at være landboere til i overvejende grad at bo og arbejde i byer.

Efter rundvisningen er der mulighed for, at eleverne i grupper kan få udleveret en museumsgenstand for at reflektere over, hvad en genstand fra fortiden kan fortælle os i dag.

Industrimuseet

På Industrimuseet tages tråden op fra Glud Museums landarbejder, der vandrede ind til byen for at finde arbejde. I Maskinhallen fortælles om de tekniske landvindinger, der var en forudsætning for Danmarks Industrialisering. I Træskoværkstedet og Tekstilfabrikken fortælles om overgangen fra hjemmeproduktion til industriel produktion med arbejdsdeling og monotont arbejde i industriens fabrikshaller. I museets arbejderboliger fortælles om levevilkår for helt almindelige arbejderfamilier. I vores lejlighed fra 1970 diskuteres overgangen fra industrisamfund til servicesamfund.

Rundvisningen afsluttes ved museets Samlebånd, hvor eleverne selv får lov til at prøve kræfter med samlebåndsarbejdet.

Varighed 3 timer
Pris: 1500 kr.

Planlæg jeres besøg på museet

Vi tilbyder rundvisninger og forskellige læringsforløb for grundskolen og ungdomsuddannelserne, som knytter sig til museets udstillinger og faglige områder.

KONTAKT OS