Ungdomsuddannelser

Vi tilbyder både generelle og skræddersyede rundvisninger, som kan bruges i undervisningen som enten enkeltfaglig fordybelse eller i tværfagligt regi. Afhængig af fag kunne det typisk være indenfor emner som Danmarks Industrialisering, levevilkår, det moderne gennembrud, fra damp til diesel mv.

Vi hjælper gerne med at planlægge dit besøg, spørg efter en museumsinspektør

Vi udvikler gerne forløb i samarbejde med undervisere. Dette har vi gennem projektet intrface, hvor man kan finde inspiration til forløb med bl.a. fagene historie, samfundsfag, billedkunst, fysik, kemi og dansk.

En tur gennem industrisamfundet
På turen kommer vi helt tæt på industrialiseringens påvirkning på samfundet. Vi oplever en kørende dampmaskine og dieselmotor, ser eksempler på hvad mekaniseringen af forskellige håndværksfag betød for både den almindelige arbejder og for produktiviteten på fabrikkerne, og vi træder ind i arbejderlejlighederne, hvor vi taler om levevilkår, kønsroller og fritid. Denne tur er for jer, som ønsker er generelt indblik i industrisamfundets betydning.

Varighed 60 min.
Pris: 500 kr.

Det moderne gennembrud
Det moderne gennembrud og Danmarks industrialisering var tidsmæssigt overlappende. Industri var i slutningen af 1800-tallet forbundet med en rationel beherskelse af naturressourcerne, rygende skorstene og dampmaskiner som symbol på fremskridt. Et rationelt og videnskabeligt verdensbillede var i høj grad også en del af det moderne gennembrud. Det moderne gennembruds tanker følger vi på rundturen også helt ned i de hygiejnemæssige forbedringer i vores arbejderlejligheder og forholdene mellem kønnene.

Varighed 60 min.
Pris: 500 kr.

Forløb om museologi
På den museologiske tur går vi et spadestik dybere. Vi dykker ned i, hvordan museet konkret arbejder med de fem museumssøjler: indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. Derudover tager vi udgangspunkt i museet egen historie og udstillinger for at diskutere, hvordan museet har forholdt sig til de skiftende museumsparadigmer gennem tiden.

Varighed 60 min.
Pris: 500 kr.

© Danmarks Industrimuseum 2020