Samspil

Samspil er et tæt samarbejde mellem grundskolerne, erhvervslivet og ungdomsuddannelserne i Horsens Kommune, og det er en væsentlig indsats i opnåelsen af den ambitionen om, at alle unge skal have en uddannelse. Gennem Samspil opnår alle elever i Horsens Kommune viden om mange typer af virksomheder, jobfunktioner og uddannelsesretninger.

Samspil består af læringsforløb for 0.-9. klasse, hvor eleverne arbejder med det obligatoriske emne Uddannelse og job. Alle klasser på 5. årgang fra hele Horsens Kommune besøger Industrimuseet som en del af Samspil. Her oplever eleverne gennem forskellige opgaver i museets udstillinger, hvordan arbejdsliv og levevilkår har ændret sig i Danmark gennem tiden. På den måde får eleverne en forståelse af, hvad nutidens arbejdsmarked er udsprunget af, og det giver samtidig stof til refleksion over fremtidens arbejde.

Industrimuseet udvikler og afvikler i samarbejde med Horsens Kommune hvert år alle forløb for kommunens 5. klasser. 

Planlæg jeres besøg på museet

Vi tilbyder rundvisninger og forskellige læringsforløb for grundskolen og ungdomsuddannelserne, som knytter sig til museets udstillinger og faglige områder.

KONTAKT OS