Samlingen

Industrimuseet har siden museets etablering i sidste del af 1970’erne indsamlet ting fra vores fælles fortid for at sikre dem for eftertiden og for gennem materiel kulturarv at kunne fortælle om industrisamfundets udvikling. Museet har over årene opbygget en stor samling, som nu dels er udstillet og dels findes på museets magasiner. Den interesserede kan gå på opdagelse i samlingen via Museernes Samlinger.

Museets samling udbygges fortsat. I dag tilkommer langt de fleste nye museumsgenstande som resultat af projekter, hvor museet selv er aktivt opsøgende hos virksomheder og privatpersoner. Museet modtager dog også fortsat gerne uopfordrede henvendelser om mulige donationer til samlingen. Sådanne henvendelser skal helst ske via mail til museets registrator, John Juhler Hansen. I mailen gives en kort beskrivelse, ligesom der med fordel kan vedhæftes et foto. Alternativt kan træffes en telefonisk aftale med John Juhler Hansen på 5060 0976.