Produktionens Danmark

Hvordan formidles en moderne historie om Produktionsdanmark bedst til den brede befolkning? Og hvordan kan virksomheder, skoler og kulturinstitutioner i samarbejde inspirere flere børn og unge til at tage en erhvervsuddannelse? Det vil Arbejdermuseet og Industrimuseet give svaret på, når vi med Produktionens Danmark har sat os for at give fortællingen om Danmark som produktionsland og om livet som faglært et landsdækkende og varigt løft.

Produktionens Danmark er en moderne Danmarks- og dannelseshistorie, som vil give indblik og perspektiv på den moderne produktionsindustris betydning for vores samfund og for den enkeltes uddannelses- og arbejdsliv. Gennem engagerende møder med den moderne industri, vil vi give børn og unge over hele landet indblik i, hvordan hverdagen og kollegerne, traditionen og innovationen, håndværket og specialiseringen hver dag motiverer Produktionsdanmarks 300.000 ansatte til at gå på arbejde. Det vil vi, fordi vi med disse møder både kan vise børn og unge en uddannelses- og karrierevej rundet af fællesskab, stolthed og identitet og samtidig føre historien om Danmark som produktionsland helt op til vore dage.

Det varige løft af fortællingen om Danmark som produktionsland og formidlingen af livet som faglært vil ikke blive løftet af to museer alene. Det vil ske i samarbejde og partnerskab med fagforbund, virksomheder, erhvervsuddannelser, skoler og rollemodeller. Gennem en målrettet undervisnings- og formidlingsindsats vil vi sammen skabe og levendegøre en fremtidsrettet historie om produktionens Danmark, som kan inspirere nye generationer til at føje flere kapitler til historien om dansk industri og produktion.

Om projektet

Produktionens Danmark er et samarbejde mellem Arbejdermuseet i København og Industrimuseet i Horsens.

Projektets første fase er støttet af Udlodningsmidlerne i 2023-2024.

Læs mere

Kortlægning af skoleelevers møde med “Produktionsdanmark”

Kronik (Bag betalingsmur)

Pressemeddelelse

Kontakt

Projektleder Taus Christiansen, taus.christiansen@industrimuseet.dk, 30737028

Sekretariatsmedarbejder Ida Stenum Nielsen, ida@arbejdermuseet.dk, 54580508