Det moderne Danmark

Er det muligt at fortælle 200 års industrihistorie på fem minutter? Vi gør forsøget i et nyt spektakulær show, Det Moderne Danmark. I showet foldes industrialiseringens historie ud gennem seks forskellige tematiske nedslag ledsaget af et show med lys, lyd, speak og special effects. Du kommer på en sansemættet rejse gennem 1800-tallets kulminer, dampmaskinens betydning, arbejderklassens opståen, iværksætternes betydning for industrialiseringen, kvindernes frigørelse, industriens krise i 1970’erne og industriens genopståen i de sidste årtier.