Grundskolen

For at få den bedst mulige oplevelse på Industrimuseet anbefaler vi, at besøget har et tydeligt fagligt formål. Det er en god idé at planlægge besøgets indhold på forhånd, så både lærere og elever ved, hvad besøget skal bruges til.

Vi tilbyder både rundvisninger eller færdige forløb, som kan bruges i grundskolens undervisning som enten enkeltfaglig fordybelse eller i tværfagligt regi.

Vi kan også tilrettelægge forløb eller rundvisninger, der passer til jeres emnearbejde og faglige niveau. Se eksempler på forløb/rundvisninger nedenfor.

Kontakt os for at planlægge jeres besøg på Industrimuseet på telefon 7562 0788 eller mail: booking@industrimuseet.dk

En tur gennem industrisamfundet (indskoling, mellemtrin, udskoling)

På turen kommer vi helt tæt på industrialiseringens påvirkning på samfundet. Vi oplever en kørende dampmaskine og dieselmotor, ser eksempler på hvad mekaniseringen af forskellige håndværksfag betød for både den almindelige arbejder og for produktiviteten på fabrikkerne, og vi træder ind i arbejderlejlighederne, hvor vi taler om levevilkår, kønsroller og fritid. Denne tur er for jer, som ønsker et generelt indblik i industrisamfundets betydning samt ønsker at vise eleverne nogle konkrete, materielle eksempler på den udvikling, de læser om i klassen. 

Varighed 60 min.
Pris: 700 kr

Samlebåndet (mellemtrin, udskoling)

Ved Samlebåndet kan du selv prøve kræfter med samlebåndsarbejdet. To hold af 6-10 deltagere dyster mod hinanden som Fabrik01 og Fabrik02 om at levere kuglelejer til “verdensmarkedet”. De hurtigste til at samle kuglelejerne vinder. 

Undervisningsmaterialet udarbejdet i samarbejde med Clio gennemgår samlebåndets udvikling og betydningen.
Undervisningsmaterialet er opdelt i tre faser: før, under og efter besøget. Før besøget skal eleverne arbejde med industrialiseringen og historien om samlebåndet i klasserne. Når eleverne er færdige med opgaverne, er I klar til at besøge Industrimuseet.
På museet får I en rundvisning om, hvordan industrialiseringen på dramatisk vis ændrede arbejdet. Det skal eleverne selv prøve i praksis. Derfor tager vi et par runder ved Samlebåndet, hvor eleverne kan opleve samlebåndsarbejdet på egen krop.
Efter besøget er der en evaluering af forløbet samt opfølgende spørgsmål til aktiviteten. Dernæst en kort quiz. Dette foregår i klassen.

Varighed: 60 min.
Pris: 700 kr

I kan finde forløbet på Clio her, hvor I logger på som normalt.

Skolestuen fra 1930’erne/1950’erne (indskoling, mellemtrin)

I skolestuen fra 1930’erne/1950’erne kommer i tilbage til en tid, hvor lærerens ord var lov. Hvor gruppearbejde var utænkeligt og hvor spanskrøret hang ved siden af tavlen. Her vil læreren tage imod jer og undervise, som man gjorde i 1950’erne, med blækskrift, bibelhistorie og højtlæsning.

Undervisningens indhold kan på forhånd aftales individuelt med læreren i Skolestuen.

Varighed 45 min.
Pris: Gratis

Kontakt museet tlf. 7562 0788

Anskuelsestavler

Se undervisningsmateriale fra udstillingen i Skolen om anskuelsestavler her.

Planlæg jeres besøg på museet

Vi tilbyder rundvisninger og forskellige læringsforløb for grundskolen og ungdomsuddannelserne, som knytter sig til museets udstillinger og faglige områder.

KONTAKT OS