Idrætsarkivet er en afdeling under Sport Horsens, som har lejet sig ind på 1. sal i gasværkets gamle administrationsbygning. Idrætsarkivet er åbent tirsdage og søndage.
Se mere om Idrætsarkivet her: www.horsensidraetsarkiv.dk

© Danmarks Industrimuseum 2020