fbpx

Maskinhallen

Få blæst øregangene igennem, når vores frivillige motormænd kører med motorerne. I Maskinhallen er der eksempler på dampmaskiner og forskellige
former for forbrændingsmotorer fremstillet fra slutningen af
1800-tallet til 1950’erne.
Mekanisk kraft blev i 1800-tallet en af forudsætningerne for industriel
produktion. Det arbejde, man tidligere brugte hånd-, heste eller
vandkraft til, kunne nu klares effektivt med maskiner.