Ungdomsuddannelser

Vi tilbyder både generelle og skræddersyede rundvisninger, som kan bruges i undervisningen som enten enkeltfaglig fordybelse eller i tværfagligt regi. Afhængig af fag kunne det typisk være indenfor emner som Danmarks Industrialisering, levevilkår, det moderne gennembrud, fra damp til diesel mv.

Vi hjælper gerne med at planlægge dit besøg, spørg efter en museumsinspektør

Vi udvikler gerne forløb i samarbejde med undervisere. Dette har vi gennem projektet intrface, hvor man kan finde inspiration til forløb med bl.a. fagene historie, samfundsfag, billedkunst, fysik, kemi og dansk.

 

© Danmarks Industrimuseum 2019