Medarbejdere

Museumsleder
Ole Puggaard har det overordnede ansvar for museets drift, kontakt til bestyrelse og museets mange frivillige. Udstillinger og Pengemuseet
Cand mag, historie og dansk
olep@industrimuseet.dk

Administrationschef
Charlotte Borum er ansvarlig for økonomi og administration.
Civiløkonom
charlotte.borum@industrimuseet.dk

Janna Laursen tager sig af booking dagligt kl. 10 til 14.
booking@industrimuseet.dk

Tine Samuelsen tager sig af design, layout og administrative opgaver
Koordinator af undervisningsprojektet Samspil i samarbejde med Horsens Kommune.
Industriel designer fra Designskolen i Kolding
tine.samuelsen@industrimuseet.dk

Museumsinspektør
David H. Olsen ansvar for formidling, udvikling af nye kommunikationsformer og museets udstillinger.
Cand. mag., historie og europastudier
david.olsen@industrimuseet.dk

Museumsinspektør, seniorforsker
Kristoffer Jensen, ansvarlig for forskningsplaner.
Ph.d. i industrihistorie
kristoffer.jensen@industrimuseet.dk

Ph. D.
Sally Thorhauge, Master i museologi, sekretariat for Foreningen intrface.
Følgeforsker i en række projekter med museumsudviklingsperspektiver, ex. AKSOM og GYMuSKO.
st@horsensgym.dk

Registrator og bibliotek
John Juhler Hansen er registrator med ansvar for samlingerne.
Museumsuddannet
johnjuhlerhansen@industrimuseet.dk

Café Gaslight
Jane Gønge bestyrer Café Gaslight.
Køkkenuddannet
gaslight@industrimuseet.dk
Jane Mikkelsen er ansat som cafémedarbejder

Museumsbutik
Gitte Classen er projektleder for denne funktion.
Handel og kontor
museumsbutikken@industrimuseet.dk
Marianne L. Johannsen, butikområdet
Margit Nielsen, serviceassistent

Rundvisere
Henrik Klejtrup, stud. mag., rundviser m.m.
Ib Grosser, teknisk uddannet, mange års ansættelse i industrien
Jacob Rasmussen, cand. mag, historiker
Thøger Opstrup, cand. mag., tidligere teknologihistorieunderviser

Værkstedsleder
Jørn Jensen leder museets værksteder. Mekaniker
vaerkstedet@industrimuseet.dk
Jan Nielsen, tømrer

© Danmarks Industrimuseum 2019