Medarbejdere

Museumsleder
Ole Puggaard har det overordnede ansvar for museets drift, kontakt til bestyrelse og museets mange frivillige. Udstillinger og Pengemuseet
Cand mag, historie og dansk
olep@industrimuseet.dk

Administrationschef
Charlotte Borum er ansvarlig for økonomi og administration.
Civiløkonom
charlotte.borum@industrimuseet.dk

Janna Laursen tager sig af booking dagligt kl. 10 til 14.
booking@industrimuseet.dk

Tine Samuelsen tager sig af design, layout og kontoropgaver
Industriel designer fra Designskolen i Kolding
kontor@industrimuseet.dk

Museumsinspektør
David H. Olsen ansvar for formidling, udvikling af nye kommunikationsformer og museets udstillinger.
Cand mag, historie og europastudier
david.olsen@industrimuseet.dk

Museumsinspektør, ph.d. forskning
Kristoffer Jensen, ansvarlig for forskningsplaner.
Cand mag, historie og religion
kristoffer.jensen@industrimuseet.dk

Projektleder
Malene Steen Trads er projektansat for at udvikle Samspil, et samarbejde med Horsens kommune om 5. klasseselevernes viden om erhverv og jobmuligheder. Cand mag, oplevelsesøkonomi og historie
projekthuset@industrimuseet.dk

Ph. D.
Sally Thorhauge, Master i museologi, er sekretariat for Foreningen intrface. Sally Thorhauge er følgeforsker i en række projekter med museumsudviklingsperspektiver, ex. AKSOM og GYMuSKO. 
Sally Thorhauge var koordinator af EU projektet intrface-europe, 2015-2017, Erasmus+, hvor Danmarks Industrimuseum er Lead Partner.
st@horsensgym.dk

Registrator og bibliotek
John Juhler Hansen er registrator med ansvar for samlingerne.
Museumsuddannet
johnjuhlerhansen@industrimuseet.dk

Café Gaslight
Jane Gønge er ansat som bestyrer af Café Gaslight.
Køkkenuddannet
gaslight@industrimuseet.dk
Jane Mikkelsen er ansat som cafémedarbejder

Klædeskabet
Kirsten Gravesen er projektkoordinator for museets arbejdsmarkedsprojekter. Projektleder for Klædeskabet. Oldfrue
Industriel designer, billedvæver
klaedeskabet@industrimuseet.dk

Museumsbutik
Gitte Classen er projektleder for denne funktion.
Handel og kontor
museumsbutikken@industrimuseet.dk
Marianne L. Johannsen, butiks og rengøringsområdet

Rundvisere
Henrik Klejtrup, stud. mag., rundviser m.m.
Ib Grosser, teknisk uddannet, mange års ansættelse i industrien
Jens Bønløkke, cand. mag., tidligere gymnasielærer
Thøger Opstrup, cand. mag, tidligere teknologihistorieunderviser

Udstillingsværkstedet
Lars Svensson, udstillinger, teknik, service
udstillingsvaerkstedet@industrimuseet.dk

Værkstedsleder
Jørn Jensen leder museets værksteder. Mekaniker
vaerkstedet@industrimuseet.dk
Jan Nielsen, tømrer

Copyright Danmarks Industrimuseum