Foreningen intrface

Foreningen intrface blev i 2008 etableret som et tre-årigt forsøgsprojekt med støtte fra Region Midtjylland og Slots- og Kulturstyrelsen.

I 2011 dannede deltagerne fra forsøgsprojektet en forening for at sikre forsøgsprojektet en fremtid som en innovativ, igangsættende og bæredygtig sammenslutning af museer og ungdomsuddannelser.

Foreningen har mellem 65 og 70 medlemmer.

Foreningens sekretariats adresse er:
Foreningen intrface
Gasvej 17-19
8700 Horsens

Foreningens hjemmeside:
www.intrface.dk

intrface europe

Horsens Gymnasium og Danmarks Industrimuseum tog i 2015 initiativ til projektet intrface europe, et EU-projekt under programmet Erasmus+. Foruden Horsens Gymnasium og Industrimuseet deltager følgende partnere i projektet: Aarhus Katedralskole, Aarhus Universitet, italienske partnere Pavia Universitet, Fysisk Museum ved Pavia Universitet, Liceo Classico Ugo Foscolo og Istituto Comprensivio Acerbi (hhv. et gymnasium og en folkeskole i Pavia) samt irske partnere Chester Beatty Library og St. Oliver’s College.
Danmarks industrimuseum var leadpartner 
Projektets har to hovedformål
  1. Formulering af en europæisk model / metodologi for museum – skole partnerskabssamarbejde
  2. Udarbejdelse af best-practice manual med læringsforløb for elever
Modellen og manualen kan bruges til
  • Etablering af transeuropæiske samarbejder og partnerskaber mellem skoler og museer
  • Udvikling og gennemførelse af museum-skole læringsforløb på tværs af grænserne i Europa
Der er tilknyttet en følgeforsker fra Aarhus Universitet til projektet. Følgeforskeren har fokus på partnerskabssamarbejdet.
 
 
Hent "Using the intrface methodology" her.
 
Hent "Generic Learning Outcomes" her.
 
Hent "European Methodology for Museum-School Collaboration" her.
© Danmarks Industrimuseum 2020