GYMuSKO

I GYMuSKO (2017-2019) er museerne drivkræften i at bygge bro mellem folkeskole og ungdomsuddannelse. I projektet arbejder vi med skole-museum-ungdomsuddannelse triumvirater, hvor museerne i samarbejde med folkeskole og ungdomsuddannelse udvikler og gennemfører brobygningsforløb, som skaber meningsfuld og faglig relevant kontakt mellem læringsaktiviteter for folkeskoleelever og eleverne ved ungdomsuddannelsen, og derved bygger bro mellem de to uddannelsesinstitutioner. Eleverne løser opgaver sammen, hvor fokus er på historiefaget på langs af skoleformerne. Projektet følges af følgeforsker Sally Thorhauge, som også er projektets facilitator. Industrimuseet er hjemsted for projektet.

© Danmarks Industrimuseum 2020