Forskningsprojekter

Danmarks Industrimuseum er en forskningsinstitution. Siden 2004 er forskningen sket i samarbejde med Syddansk Universitet og senest også med Fiskeri- og Søfartsmuseet. I fællesskab driver de tre institutioner Center for Maritim- og Erhvervshistorie.
Lektor og ph.d. Sally Thorhauge er tilknyttet museet, og herigennem har museet også en forskningsmæssig relation til Center for Museologi på Aarhus Universitet.

Aktuelt arbejder Kristoffer Jensen på en virksomhedshistorie om VKR Gruppen (VELUX, VELFAC, RATIONEL mv.), som skal analysere Gruppens udvikling siden omkring 1980 og sætte den ind i en større diskussion om dansk industri, fondseje og globalisering. Målet er, at resultatet i 2019 kan publiceres som et større bogværk.

David Holt Olsen, Sally Thorhauge, Julian Lamberty og Kristoffer Jensen arbejder frem mod 2020 på et projekt om industrien i det 21. århundrede støttet af VELUX Fonden. Projektet er udviklet i samarbejde med Syddansk Universitet og Odense Bys Museer og skal koble konkrete undersøgelser af klyngen af robotproducerende virksomheder omkring Odense med forestillinger om industri og dens betydning for Danmark.

© Danmarks Industrimuseum 2020