Seriøst Strik … for Sjov

Murværk Foreningen Seriøst Strik … for Sjov udstiller i Maskinhallen “Strik med inspiration fra vægflader inde og ude”.

Læs mere

Maskinhallen

Få blæst øregangene igennem, når vores frivillige motormænd kører med motorerne. I Maskinhallen er der eksempler på dampmaskiner og forskellige former for forbrændingsmotorer fremstillet fra slutningen af 1800-tallet til 1950’erne. Mekanisk kraft blev i 1800-tallet en af forudsætningerne for industriel produktion. Det arbejde, man tidligere brugte hånd-, heste eller vandkraft

Læs mere

Plads til forandring

I De Nornske Haller – opkaldt efter arkitekt Viggo Norn – er der hele tiden skiftende udstillinger. Under den smukke engelske tagkonstruktion fra gasværkets gamle maskinsale er der god plads til store og små særudstillinger, som supplerer museets faste formidling. I den ene ene hal er der indrettet legeområde, ligesom

Læs mere

Tekstil og mode

Klædeskabets fokus er påklædning gennem tiden. Især arbejdstøjets udvikling fra den tidlige industrialisering til i dag er veldokumenteret og kan ses rundt i udstillingerne, hvor tøjet er i skabe og skuffer eller i værkstederne. I Klædeskabet kan du selv prøve tidens mode fra 1960’erne, 1970’erne og 1980’erne og vise dig

Læs mere

Skolen

I Skolen fra 1950’erne kan du få fornemmelsen af, hvordan der var i en skoleklasse på bedstefars eller oldemors tid. Fra en tid hvor man rejste sig op, når man blev spurgt, og overlæreren stod i porten for at hilse ”god morgen” til alle. Og straffe dem, der kom for

Læs mere

Banken

Besøg Banken fra 1930 med direktørens kontor, ekspeditionslokale og bestyrelsens mødeværelse. Interiøret stammer fra banker og sparekasser i hele landet. Her kan du få fornemmelsen af at tilhøre byens spidser, når bankdirektøren tager imod dig på sit kontor. Hvis du da ikke må vente på bænken for at blive betjent

Læs mere

Værkstederne

Du kan følge industriarbejdet gennem tid i værkstederne: Fra Bogbinderiet i 1880’erne, hvor det meget stadig laves i hånden over den gradvise mekanisering i Træskoværkstedet fra 1900-tallets begyndelse til Maskinværkstedet fra 1920’erne, hvor gasmotorer og remtræk driver maskinerne fremad. Flere af de gamle industrihåndværk bliver vakt til live, når museets

Læs mere

Arbejderboligerne

Besøg museets arbejderboliger i lejlighederne på Villavej, hvor du kan komme på en tidsrejse gennem den almindelige, danske arbejders levevilkår. Oplev 1880’ernes trange kår, i opgangen i nr. 49, hvor den store familie bor tæt sammen og ofte går sultne i seng. Rejs videre til 1920’erne forbedrede levestandard, hvor elektricitet,

Læs mere

Butiksgaden

Butiksgaden viser en almindelig butiksgade, som den så ud, før supermarkederne kom til Danmark. Her er der personlig betjening ved disken. I 1950’erne så de første supermarkeder dagens lys i Danmark med moderne selvbetjening. Rundt om hjørnet lurede forbrugersamfundet, hvor produkter blev fremstillet så billigt, at man ikke behøvede reparere

Læs mere

Industriens spor

Tobaksfabrikker, bryggerier, trykkerier, maskinfabrikker og senere elektronikvirksomheder har været brancher, hvor Danmark har markeret sig globalt. Museet søger til stadighed at føre udstillingerne op til allernyeste tid gennem indsamling, forskning og formidling. De nyeste udstillinger viser fabrikantens kontor fra midten af 1970´erne samt tobaksproduktion fra 1990´erne. Selvom mange typer industrijobs

Læs mere