Erhverv i byen
Arbejdende værksteder
Maskinhal
Stentrykkeri
Smedjen
Bogtrykkeri
Elektronik
Maskinværkstedet
Bryggeri
Kunsten i håndværket
Bogbinderi
Træskofabrikken
Tobaksfabrikken
Telefoni
Prøv digital guide
Frivillige
Butiksgaden
Butiksgaden
Isenkram og slagterbutik
Telefoncentralen
Manufakturforretningen
Frisøren
Radio og TV
Broderiforretning
Skomagerforretning
Tobaksbutikken
Arbejderboliger
Arbejderboliger
Folkeskolen i 1950-erne
Skolen
Skoletilbud
Klassebilleder
Skolejubilæum
Vognafdelingen
Vognafdeling
 
klik for stort billede
 
Bogbinderi

I naturlig forlængelse af bogtrykkeriet har Industrimuseet indrettet sig med et bogbinderi.Udstillingen bygger på bogbinder Jacob Jensens værksted fra Skjern i Vestjylland, der har dannet baggrund for en families underhold fra 1936 til 1994. Jacob Jensen havde et frugtbart samarbejde med bogtrykkere og bogbindere på Herning / Brande kanten om blandt andet forlagsarbejde, hvor især Indre Mission var en stor kunde. Blandt mange fine håndværktøjer ses en meget stor forgylderpresse til pålægning af bladguld og nogle meget fine filletjern til prægning af mønster på læderryggen.
Bobindermiljøet viser et binderi fra den første industrialisering fra 1880-erne og frem til århundredeskiftet.
© 2002- 2017 Industrimuseet - Gasvej 17-19 - 8700 Horsens - tlf 7562 0788 - museet@industrimuseet.dk