Erhverv i byen
Arbejdende værksteder
Maskinhal
Stentrykkeri
Smedjen
Bogtrykkeri
Elektronik
Maskinværkstedet
Bryggeri
Kunsten i håndværket
Bogbinderi
Træskofabrikken
Tobaksfabrikken
Telefoni
Prøv digital guide
Frivillige
Butiksgaden
Butiksgaden
Isenkram og slagterbutik
Telefoncentralen
Manufakturforretningen
Frisøren
Radio og TV
Broderiforretning
Skomagerforretning
Tobaksbutikken
Arbejderboliger
Arbejderboliger
Folkeskolen i 1950-erne
Skolen
Skoletilbud
Klassebilleder
Skolejubilæum
Vognafdelingen
Vognafdeling
 
klik her for at få billedet i original størrelse
 
Frivillige på værksteder og i udstillinger

Industrimuseet har siden sin etablering i 1977 haft frivillige tilknyttet værksteder og udstillinger. Dansk Metal og Schur var markante støtter ved etableringen af museet, og derfor har smedeveteraner og trykkere i mange år været hovedkraften blandt de frivillige. Tanken var fra starten at vise og holde ved det gode håndværk til glæde for gæsterne, og samtidig etablere nogle arbejdende værksteder, hvor der kunne fuskes lidt til glæde for alle på tværs af fagene.
De frivillige blev organiseret i klubber, ofte udsprunget af de faglige foreninger.

I dag har museet mellem 150 til 200 frivillige, hvoraf nogle kommer meget ofte, andre kun når vi ringer eller ved særlige lejligheder.


Der er 12 forskellige gruppe/klubber fordelt på: Arkivgruppe, Elektronik, Essesmede, Finansgruppe, Gutenberglaug, Gymnasielærere, Havefolk, Hjælpere, Klædeskabskvinder, Mostre, Motormænd, Skolegruppe, Smedeveteraner og Stentrykkerklub. Ved siden af museet fungerer Idrætsarkivet og Nimbusmuseet med hver deres egen tilknytning til et organisationsbagland.


Der er 4 ansatte på museet, som primært tager sig af frivillige. Det er museumsinspektør David H. Olsen, Klædeskabsbestyrer Kirsten Gravesen, projektleder Lars Svensson og museumsleder Ole Puggaard.

 

Hent folder om at være frivillig på Industrimuseet: Folder© 2002- 2017 Industrimuseet - Gasvej 17-19 - 8700 Horsens - tlf 7562 0788 - museet@industrimuseet.dk