Erhverv i byen
Arbejdende værksteder
Maskinhal
Stentrykkeri
Smedjen
Bogtrykkeri
Elektronik
Maskinværkstedet
Bryggeri
Kunsten i håndværket
Bogbinderi
Træskofabrikken
Tobaksfabrikken
Telefoni
Prøv digital guide
Frivillige
Butiksgaden
Butiksgaden
Isenkram og slagterbutik
Telefoncentralen
Manufakturforretningen
Frisøren
Radio og TV
Broderiforretning
Skomagerforretning
Tobaksbutikken
Arbejderboliger
Arbejderboliger
Folkeskolen i 1950-erne
Skolen
Skoletilbud
Klassebilleder
Skolejubilæum
Vognafdelingen
Vognafdeling
 
klik her for at få billedet i original størrelse
Kontoret med de mange eksempler på pibetobakker
klik her for at få billedet i original størrelse
Ved udstillingsåbningen den 5. februar mødtes mange tidligere medarbejdere fra tobaksindustrien og drøftede industriens udsvikling i dag.
klik her for at få billedet i original størrelse
Røgsignaler præsenterer tobaksindustrien lokalt og nationalt. Bogen kan købes i museumsbutikken frem til sommer for kr. 148.
klik her for at få billedet i original størrelse
 
Tobaksfabrikken

Tobaksfabrikken viser, hvordan tobaksindustrien kunne se ud lige inden årtusindskiftet. Der lukkede den sidste tobaksfabrik i Horsens, efter den gamle industriby siden 1688 har haft tobaksproduktion. Først som manufakturproduktion, siden som industrivirksomheder. De største virksomheder var Petersen & Sørensen Cigar- & Tobaksfabriker i Smedegade og Poul Petersen Tobaksfabriker på Fabrikvej.

Udstillingen afspejler den særlige pibetobakproduktion, som Alfred & Christian Petersen Tobaksfabrik (ACP) på Norgesvej i Horsens stod for. Tobaksfabrikken blev i 1998 solgt til Rothmans International, London, som året efter fusionerede med verdens anden største tobaksfabrik BAT. Da BAT  havde en betydelig ejerandel i Skandinavisk Tobakskompagni A/S og der var ledig kapacitet på deres tobaksfabrik i Assens, blev ACP med udgangen af 2000 nedlagt og produktionen overført til Assens, der i dag fortsat producerer cirka halvdelen af pibetobaksmærkerne fra Horsens.
Udstillingen viser en dansk tobaksfabrik, som den tog sig ud i 1990-erne. Der er 100 m2 til rådighed, hvor tobaksfabrikken ACP på Norgesvej havde 10.000 m2 og tobaksfabrikken i Assens i dag har 20.000 m2 under tag.
Det er ikke ACP fra Horsens, udstillingen viser, men dog inspireret heraf. Det skyldes, at Alfred & Christian Petersen Tobaksfabrik formåede at spille op mod de store i branchen ved at producere klogt, tænke i brands og målrette det købedygtige publikum. My Own Blend var (og er) et af de store Brands.

Hans Poul og Jens Poul Petersen indrettede en ny tobaksfabrik i Horsens i 1973 som filial af en canadisk tobaksfabrik. Året efter købte de den og blev dermed 4. generation i tobaksdynastiet Petersen i Horsens. Deres oldefar stiftede Petersen & Sørensen i 1865, deres far Poul Petersen Tobaksfabriker i 1932.
Udstillingen viser det kontor, der som et showroom genererede mange nye produkter, som her ligesom på fabrikken fremvistes til kunderne, når der var besøg.
Ved siden af det stadige udviklingsarbejde med nye spændende produkter, var der selve tobaksfabrikken. I udstillingen er produktionen sammensat af de maskiner og udstyr, som museet har hjemtaget fra tobaksfabrikker rundt i landet.

I udstillingen vises film, som trækker linjer ud til markedsføring og produktion i vore dage, og for skoler og grupper kan tobaksproduktion og tobaksnydelse perspektiveres efter aftale.

Udstillingen kan suppleres med et besøg i tobaksbutikken i museumsgaden fra 1950/60-erne.© 2002- 2017 Industrimuseet - Gasvej 17-19 - 8700 Horsens - tlf 7562 0788 - museet@industrimuseet.dk