Om Industrimuseet
Museets historie
Museets arbejdsområde
Bestyrelse
Personale
Penge og sponsorer
Sponsor for industriens historie
Kommune og Stat
Storsponsorer
Udstillingssponsorer
Udviklingssponsorer
Leverandørsponsorer
Adoption af fast udstilling
Venneforening
 
klik for stort billede
klik for stort billede
klik for stort billede
 
Kommune og stat

Industrimuseet er et statsanerkendt selvejende museum. For at løse en række opgaver i bevaring af kulturarven modtager Industrimuseet støtte fra Horsens Kommune og Kulturministeriet som et §15 museum. Det er vi meget glade for, tak for det!
Fra Kulturarvsstyrelsen modtager Industrimuseet midler til særlige forsknings- og formidlingsprojekter efter ansøgninger i de puljer styrelsen sætter op.


I forskellige sammenhænge løser museet en række opgaver i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, kommuner og ministerier. Her arbejder museet på tværs af traditionelle museumsområder og søger nye veje for museumsdrift. Her har Region Midt støttet flere udviklingsprojekter.


I det daglige kan gæsten se dette i museets udvikling og tilbud. Eksempler herpå er Klædeskabet og Café Gaslight. 


Også bag linjerne foregår en række forsøg og aktiviteter med undervisning og læring, hvor museet tilrettelægger undervisningsmateriale, arbejder med det grafiske udtryk overfor gæsterne og i det hele taget sørger for at opkvalificere til arbejde eller uddannelse indenfor for eksempel de grafiske virksomheder eller turistsektoren.


Vi siger tak til:

Kulturstyrelsen - www.kulturarv.dk
Kulturministeriet - www.kulturministeriet.dk
Horsens Kommune - www.horsenskom.dk© 2002- 2017 Industrimuseet - Gasvej 17-19 - 8700 Horsens - tlf 7562 0788 - museet@industrimuseet.dk