Om Industrimuseet
Museets historie
Museets arbejdsområde
Bestyrelse
Personale
Penge og sponsorer
Sponsor for industriens historie
Kommune og Stat
Storsponsorer
Udstillingssponsorer
Udviklingssponsorer
Leverandørsponsorer
Adoption af fast udstilling
Venneforening
 
klik for stort billede
Bastian, fra industribygning til offentlig og privat servicehus
klik for stort billede
Messingdunk fra trykkeriet på Horsens Socialdemokrat. Overdraget til et medlem af Gutenberglauget.
klik her for at få billedet i original størrelse
Svinghjul, Frichs dampmaskine, 1913
 
Industrimuseets arbejdsområde

Industrimuseet
museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling
Gasvej 17-19
8700 Horsens
 
Tlf +457562 0788
museet@industrimuseet.dk

CVR: 55 66 62 10
 

Industrimuseet er et statsanerkendt kulturhistorisk specialmuseum. Museets arbejdsområde omfatter formelt set produktion, levevilkår og finansiel udvikling efter 1850. Museet er via museumsloven forpligtet til at indsamle, registrere og bevare kulturarven for eftertiden, til at forske i perioden, og til at formidle den opbyggede viden til et bredere publikum. Museet har en stor samling af genstande, som især belyser udviklingen op til 1960. Indsamlingspolitisk koncentrerer museet sig derfor om perioden efter 1960. Museet satser her på at dokumentere den enorme udvikling industrisamfundet har gennemgået de seneste årtier.
Se museets indsamlingsplan her

 
Forskningsmæssigt beskæftiger museet sig med temaer med relation til museets samlinger, og for øjeblikket er der især fokus på industriens vilkår efter 1965. Museumsinspektør Kristoffer Jensen afsluttede forskeruddannelse ved Center for Industri- og Erhvervshistorie under Syddansk Universitet. Forskningsuddannelsen - Ph.D. - i 2011. Ph.D.-en er støttet af Familien Hede Nielsens Fond og SDU. Den viden som museet opbygger, formidles til publikum via en lang række særudstillinger og via en stadig udbygning af museets faste udstillinger. Endvidere publiceres artikler og undervisningsmaterialer, som skal virke med til at øge befolkningens viden om museets arbejdsområde.

Formidlingsarbejdet fylder meget på Danmarks Industrimuseum. De faste udstillinger justeres løbende, og der er mellem 4 og 8 særudstillinger om året, således museets arbejdsområde hele tiden eksponeres ud fra en ny vinkel.
De besøgende er glade for udstillingerne og formidlingen. Det er uanset om Industrimuseet besøges af danske eller udenlandske gæster. Kulturstyrelsens nationale brugerundersøgelse viser dette. Industrimuseets gæsters tilfredshed ligger over gennemsnittet på alle parametre, og de udenlandske besøgende udgør en forhokldvis stor gruppe, når der sammenlignes med museer og attraktioner lokalt, regionalt og nationalt.
Brugerundersøgelsen 2014

Se mere om Industrimuseets forskningsarbejde under Center for Industri- og Erhvervshistorie, der er et center oprettet i samarbejde med Syddansk Universitet.
Center for Industri- og Erhvervshistorie

Industrimuseets samling er lagt ud på "Museernes samlinger", hvor det er muligt at se, hvad samlingen indeholder.
Museernes samlinger

 
Industrimuseet samarbejder med tilsvarende museer nationalt og internationalt og gennem Midtjyske Museers Udviklingsråd med regionens øvrige museer. Industrimuseet deltager desuden i Håndværk- og Industripuljen, hvor museer fra hele landet med interesse for dette felt, mødes og diskuterer, hvordan man bedst formidler viden om industrisamfundets udvikling.
Museet er medlem af Foreningen af specialmuseer i Danmark.

Museets vedtægter


© 2002- 2017 Industrimuseet - Gasvej 17-19 - 8700 Horsens - tlf 7562 0788 - museet@industrimuseet.dk