Forskning
Forskning & Center, Maritim- og Erhvervshistorie
Undervisningsmateriale
Praktisk i forbindelse med undervisning på museet
Folkeskoler, materiale
HTX, Gymnasier og Handelsskoler, materiale
Facebook
Turforslag
Industribyen Horsens
 
klik for stort billede
klik for stort billede
klik her for at få billedet i original størrelse
klik her for at få billedet i original størrelse
klik for stort billede
klik for stort billede
klik for stort billede
klik her for at få billedet i original størrelse
klik for stort billede
klik for stort billede
klik for stort billede
 
HTX, Gymnasier og Handelsskoler, materiale

Industrimuseet udvikler til stadighed nye undervisningsmaterialer til skolerne. Forslag til undervisningsmaterialer kan hentes her. Materialet kan hentes som en PDF-fil, og der kan umiddelbart printes ud på institutionens printer.

Vi anbefaler alle besøg med ungdomsuddannelserne at kontakte museumsformidler David H. Olsen om besøget, faglige ønsker og lignende.
david.olsen@industrimuseet.dk

Opgaver til ungdomsuddannelserne - HTX, Gymnasier, Handelsskoler

Hjemmets arne er en kildesamling udarbejdet i 1999 til folkeskolens ældste klassetrin og til ungdomsuddannelserne. Hjemmets arne kan hentes som pdf-fil her, den fylder godt 20 MB:
Hjemmets arne

intrface et forsøg mellem gymnasier og museer
intrface er en forening oprettet mellem gymnasier og museer i Region Midt. Projektet var støttet af Region Midt og Kulturarvsstyrelsen i en tre årig periode, og Foreningen omfatter 30 gymnasier og museer.
Se mere om intrface her
Et eksempel er Horsens Gymnasiums og Industrimuseets AT-forløb omkring industrialisering. Resultatkravet til eleverne fra 1.e var en podcast, som præsenterede et forudvalgt emne, hvor fag, målgrupper, museumsgenstande mm skulle indgå.
Lyt til resultaterne her:
www.intrface.dk/default.asp?o=9&s=28


Tre museer tilbyder gymnasierne et fælleforløb

Danmarks Industrimuseum, Glud Museum og Horsens Kunstmuseum tilbyder et samlet besøg i forbindelse med gymnasiernes arbejde med eksempelvis modernismen.
Hent en kort oversigt her: De tre museer
Kontakt formidlingsinspektør David H Olsen på david.olsen@industrimuseet.dk eller på telefon 7562 0788


Indsamlingspolitik
I forbindelse med besøg på museet, hvor emnet er museologi, kan det være interessant at se Danmarks Industrimuseums indsamlingspolitik beskrevet. Den kan hente her, fylder knap 5 MB: Indsamlingsplan


Tekster om industrisamfundets udvikling
I forbindelse med Industrikulturens år 2007 blev der fremstillet en række bannere, som sammenhængende og let overskuelig præsenterer en side af industrialiseringen i Danmark siden 1860. Kan hentes her

Ved besøg på Danmarks Industrimuseum kan en række plancher med industriens historie benyttes i undervisningen. Plancherne hænger i sidebygningen til den store Maskinhal, kaldet "Infoen".
Plancherne kan hentes her. Der er 7 styk i alt:
Industrien 1
Industrien 2
Industrien 3
Industrien 4
Industrien 5
Industrien 6
Industrien 7


Tekster fra udstillingen "3F i 125 år - med hjerte, fornuft og kvalitet"

Teksterne ligger som pdf-filer, der kan skrives ud i A3 format. De fylder ca. 2 MB hver især.
Følgende 16 plancher med overskrifter:
3F - Arbejdsløshed
3F - Fængselsarbejde
3F - Halv løn
3F - Hverdag
3F - Hesteøl
3F - Højere løn
3F - Hård hund
3F - Kommunal
3F - Kusk
3F - Landbrug
3F - Overenskomst
3F - Parcelhusejer
3F - Pukkelrygget
3F - Stole på?
3F - Trældom
3F - Værner/ris

Plancherne findes rundt på 16 lokaliteter rundt i udstillingerne på museet, og de illustrerer således et team hvert sted, som gæsten kan fundere over.


Fabrik & Bolig
I Fabrik & Bolig fra 2007 er en række industribyer omtalt, således de enkelte artikler kan benyttes i forbindelse med en byvandring.
Museumsinspektør Brian Wiborg har skrevet en illustreret artikel om Horsens. Den kan hentes her.


Elektricitets- og gasværkets historie
Horsens Kommune etablerede sit gasværk i 1860. En kort historie er beskrevet i en lille artikel, som museets registrator John Juhler Hansen har skrevet. Artiklen kan hentes her og skal foldes som et A5 hæfte. Gasfolder i PDF her.
I forbindelse med 100 året for etablering af et elektricitetsværk i Horsens skrev John Juhler Hansen for Energi Horsens bogen "Fra elektrisk lys til lysledere - 100 år med el til Horsens og opland". Bogen kan købes i Museumsbutikken.
Også et lille hæfte om jubilæumsudstillingen og holdepunkter i elektricitetens historie kan hentes her.


Energien i Horsens
I forbindelse med et undervisningsprojekt besluttede Industrimuseet og Pædagogisk Udviklingscenter, Horsens Kommune at udarbejde et sæt undervisningsmateriale med tilhørende lærervejledning.
Materialet henvender sig til 7. til 9. klassetrin, men kan også bruges som oversigt. Materialet er fyldigt, 15 MB og 1.1 MB
Energien i Horsens
Energien i Horsens, Lærervejledning
Hent fotos fra gas- og elektricitetsværket her: FOTO


Tæt på havnen lå Collstrop
Collstrop var en speciel virksomhed i Horsens. Virksomheden lå der, hvor de små iværksætterhuse mellem Fakta og havnen ligger i dag. Collstrop har de senere år været nævnt i pressen for sin forurening og manglende oprydning efter produktionen.
Rasmus Wiuff, som er barn af gasværksbestyreren i Horsens, har skrevet en artikel om Collstrop, siæ med fokus på Horsens.
Hent artiklen her: Collstrop
 
 
Tekniske kilder fra industrisamfundets historie
I forbindelse med undervisning i naturvidenskabelige fag eller natur og teknik vil museet løbende lægge materiale op, som kan benyttes i forbindelse med et besøg eller som kildemateriale hjemme på klassen.


Dampmaskine fra Frichs, Aarhus. Dampmaskinen er en tvillingmaskine, som tidligere har virket på Risskov Hospital fra 1913 til 1975. Museet har hjemtaget maskinen, som står centralt i Maskinhallen og kan bringes i drift i forbindelse med rundvisning eller ved møntindkast.
Hæfte fra virksomheden kan hentes her


Design og mode er flyttet til arbejdstøjet
Klædeskabet har udviklet hjemmesiden www.arbejdstoejet.dk, som har gennem mere end 100 år introducerer til industrihåndværkerens beklædning med de branchetypiske farver til den allernyeste tids modefarvede arbejdstøj.
Brug www.arbejdstoejet.dk, og lav en aftale med Klædeskabet, hvis denne specielle mode kan indgå i undervisningen.


Arbejdererindringer
I begyndelsen af 1980-erne interviewede en gruppe historikere ansat på Industrimuseet under et projekt betalt af Undervisningsministeriet 192 horsensianere. Erindringerne ligger på bånd, og de er efterhånden blevet digitaliseret, så de kan benyttes af forskere, forfattere og historisk interesserede.
Der findes en registrant til erindringerne på museets bibliotek.
De enkelte interviews er meget forskellige dels på grund af intervieweren dels fordi de interviewede ikke alle er lige lette at holde fast på sporet.
Langt de fleste interviews har mange beskrivelser af levevilkår, børnearbejde og fortællinger fra Horsens, mens beskrivelser fra arbejdet på byens virksomheder står svagere.
Alle interviewede har givet tilsagn til, at erindringerne må offentliggøres. Her på siden fremstår de med et journalnummer, men anonymiseret.
Fremover vil museet lægge nye erindringer på siden her i pdf-format.
Benyttes erindringerne skal der angives, at de stammer fra Industrimuseets arbejdererindringer samt hvilket journalnummer, der citeres fra.

Mand, født 1905, maskinarbejder, Møller & Jochumsen: J.nr. 03/058/01
Mand, født 1918, litograf, har blandt andet arbejdet hos Schur: J.nr. 03/004/01
Mand, født 1917, gartner, havnearbejder, slagteriarbejder: J.nr. 03/007/01
Mand, født 1912, ufaglært, Mælkekondenseringen: J.nr. 03/011/01
Mand, født 1914, faglært, cigarmager P & S: J.nr. 03/027/01

Kvinde, født 1902, stuepige, hjemmegående: J.nr. 03/001/01
Kvinde, født 1904, tobaksarbejder: J.nr. 03/186/01
Kvinde, født 1908, mejeri, mælkekondenseringen, Hede Nielsen: J.nr. 03/117/01
Kvinde, født 1913, syerske, Magasin, Rix: J.nr. 03/031/01


Museets samling
Industrimuseets samling er lagt ud på "Museernes samlinger", hvor det er muligt at se, hvad samlingen indeholder.
Museernes samlinger


© 2002- 2017 Industrimuseet - Gasvej 17-19 - 8700 Horsens - tlf 7562 0788 - museet@industrimuseet.dk