Forskning
Forskning & Center, Maritim- og Erhvervshistorie
Undervisningsmateriale
Praktisk i forbindelse med undervisning på museet
Folkeskoler, materiale
HTX, Gymnasier og Handelsskoler, materiale
Facebook
Turforslag
Industribyen Horsens
 
klik her for at få billedet i original størrelse
Forside på opgaveark, hent som PDF ved siden af.
klik her for at få billedet i original størrelse
Der er både en kulturhistorisk opgave samt en tekniskorienteret opgave.
klik her for at få billedet i original størrelse
Foside af App-en, som kan hentes ved siden af.
klik her for at få billedet i original størrelse
Denne opgave fås i Billetsalg og kan bruges efter en rundvisning som stjerneopgave. Eleverne skal både finde ud af museet, finde ud af opgaverne og finde læreren som bevæger sig rundt.
 
Folkeskoler, materiale

Industrimuseet udvikler til stadighed nye undervisningsmaterialer til skolerne. Forslag til undervisningsmaterialer kan hentes her. Materialet kan hentes som en PDF-fil, og der kan umiddelbart printes ud på institutionens printer.

 

Danmarks Industrimuseums App
Det er en fordel at hente Danmarks Industrimuseums App før besøget. elv om der er gratid netadgang på museet - nettet hedder Industrimuseet - så kan App-en med fordel hentes ned forinden. App-en fungerer til iPhobe, iPad og Android smartphones.

Hent App-en her: Danmarks Industrimuseum

**************************************
Opgaveark til egetbesøg med Industrimuseets App.
Mange skoler besøger Danmarks Industrimuseum på egen hånd uden rundvisning eller involvereing af museets medarbejdere.
Industrimuseet har derfor udarbejdet et sæt materiale, som kan benyttes i forbindelse med et besøg. Materialet er udarbejdet til folkeskolens ældste klassetrin.
Der er to forskellige opgaver i sættet, det ene kaldet "Til kulturentusiasten", det andet "Til teknikeren".
Der er skrevet en lærervejledning samt facitliste til.
Materialet er udarbejdet i samarbejde med PUC i Horsens kommune.

Opgavearket kan hentes her: Opgaveark

Lærervejledning og Facitliste til opgaverne hentes her: Facitliste

 

*****


Stjernesafari for 3., 4. og 5. klasserne

Mange gange er der i forbindelse med et besøg, en rundvisning eller opgaveløsning på museet brug for at komme af med noget energi og løse nogle hovedbrud. Derfor har museet opstillet et Stjernesafari, hvor den voksne - læreren - henter en QR-turplan ned, som eleverne så kommer tilbage til lærerer og får opdateret med nye udfordringer. Derfor kalder vi også Stjernesafari for Find rundt - find svar.

Hent Stjernesafari her: Stjernesafari


DYT, BÅT ROBOT
Undervisningsmateriale
I forbindelse med udstillingen DYT, BÅT ROBOT blev der udarbejdet et sæt materiale til mellemskoletrinnet. Udstillingen var en tidsbegrænset særudstilling, som nu er afsluttet. Men materialet kan sikkert bruger i undervisning som inspiration, og det kan hentes her:
Undervisningsmateriale

Industrimuseet takker INSERO for midler til at kunne tilbyde transport og materialer.


*******

OPGAVEFORLØB I SKOLEN FRA 1930/50-ERNE

1.    Forløb i Skolen fra 1930/50-erne for 2.- 5- klasser

Beskrivelse: Oplev en skoledag som i gamle dage, hvor man skal være helt stille, før man får lov til at gå ind i klasselokalet, og hvor man stiller sig ved siden af pulten, indtil læreren siger, at man gerne må sætte sig. Eleverne lærer at skrive med griffel, prøver at skrive med blæk og regne med kugleramme. Hvis der er tid til det, vil vi også lære en salme. Det kunne være ”Nu er timen til ende” eller ”I østen stiger solen op”.  

Praktisk: Forløbet er for 2. – 5. klasser. Forløbet er gratis og betinget af, at en af de frivillige i Skolegruppen kan stå for det. Derfor skal et besøg her bestilles i god tid, såledesmuseet kan få fat på en af de pensionerede lærere.
Forløbet varer ca. én time alt i alt, og der er plads til 16 elever ad gangen. Er der flere, så kan den anden halvdel eventuelt løse opgaver i ”Hurra for skolen”, mens de andre er i skole, og så bytter de efter en time.

2.    Forløb om skolehistorie med rundvisning: Rundvisning med særlig fokus på skolehistorie og levevilkår
Beskrivelse: På rundvisningen kommer vi omkring arbejderlejlighederne og taler om, hvordan folk boede i gamle dage, vi kommer omkring vores værksteder, hvor vi taler om, hvordan folk arbejdede, og hvad det betød for, hvad de skulle lære i skolen, og hvordan de lærte det. Sidste halvdel af rundvisningen foregår oppe i Skolen fra 1930 og i særudstillingen ”Hurra for skolen”, hvor vi taler mere specifikt om skolehistorie, disciplin og straf. Vi taler også om, hvordan vi går i skole i dag, og hvorfor vi går i skole på den måde. Her perspektiveres til måden, vi arbejder på i dag.

Praktisk: Forløbet er for alle klasser. Forløbet varer én time og koster 400 kr. som almindelige rundvisninger. Hvis klassen har brug for opgaver at løse efter rundvisningen, kan vi eventuelt sende dem opgaverne til ”Hurra for skolen”. I ”Hurra for skolen” er der kun plads til én klasse af gangen.
****************************************


Hvad kostede det og hvad tjente man?
Industrimuseet har som led i skoletjenestens arbejde fundet priser frem på en række varer, som danskerne brugte i 1800-tallet, 1900-tallet og i dag. Endvidere fremgår det, hvor stor timelønnen var.
Tallene kan ses på en række tavler rundt i udstillingerne, sådan de fungerer som en lille faktuel information uden at bryde for meget ind i de autentiske stuer og værksteder.
Til tavlerne er der en lille opgave der kan benyttes af såvel skolebørn som børnefamilierne.
Tavlerne kan hentes her i PDF format. Vær opmærksom på, at det er bedst at have en hurtig forbindelse, da det er store sider.

Design og mode er flyttet til arbejdstøjet
Klædeskabet har udviklet hjemmesiden www.arbejdstoejet.dk, som har gennem mere end 100 år introducerer til industrihåndværkerens beklædning med de branchetypiske farver til den allernyeste tids modefarvede arbejdstøj.
Brug www.arbejdstoejet.dk, og lav en aftale med Klædeskabet, hvis denne specielle mode kan indgå i undervisningen.

Energien i Horsens
I forbindelse med et undervisningsprojekt besluttede Industrimuseet og Pædagogisk Udviklingscenter, Horsens Kommune at udarbejde et sæt undervisningsmateriale med tilhørende lærervejledning.
Materialet henvender sig til 7. til 9. klassetrin. Materialet er fyldigt, 15 MB og 1.1 MB

Energien i Horsens
Energien i Horsens, Lærervejledning
Se fotos fra gas- og elektricitetsværket på dette link: FOTO
*****************************************

Undervisningsmaterialet til folkeskoleelever er inddelt i tre niveauer:

Opgaver for de mindste - for de yngste i følge med læsende voksne
Arbejderboligerne på Villavej, yngste PDF
Museumsgaden, yngste PDF

Opgaver til mellemgruppen - arbejder selv med hjælp
Arbejderboligerne på Villavej, mellem PDF
Museumsgaden, mellem PDF
"Hvem har pæren i orden?" PDF
Priser og lønninger PDF

Opgaver til de ældste - fra 8 klasse
Danmarks vej til industrialisering, ældste PDF

Arbejderboligerne på Villavej, ældste PDF

Tobak i Horsens, for de ældste PDF

Energien i Horsens
Energien i Horsens
Energien i Horsens, Lærervejledning

Opgaveark til egen rundtur med App
Opgaveark til App-en, Elevernes ark
Opgaveark til App-en, Lærervejledning


*********************************************


Industrisamfundets udvikling
I forbindelse med Industrikulturens År 2007 blev der fremstillet en række oversigtsplancher over industrisamfundets udvikling. Plancherne kan hentes her som en PDF fil. Filen er tung, ca. 5 MB.
Hent PDF her.

Byvandring i Horsens, Fabrik & Bolig
I Fabrik & Bolig fra 2007 er en række industribyer omtalt, således de enkelte artikler kan benyttes i forbindelse med en byvandring.
Museumsinspektør Brian Wiborg har skrevet en illustreret artikel om Horsens. Den kan hentes her.

Elektricitets- og gasværkets historie
Horsens Kommune etablerede sit gasværk i 1860. En kort historie er beskrevet i en lille artikel, som museets registrator John Juhler Hansen har skrevet. Artiklen kan hentes her og skal foldes som et A5 hæfte. Gasfolder i PDF her.
I forbindelse med 100 året for etablering af et elektricitetsværk i Horsens skrev John Juhler Hansen for Energi Horsens bogen "Fra elektrisk lys til lysledere - 100 år med el til Horsens og opland". Bogen kan købes i Museumsbutikken.
Også et lille hæfte om jubilæumsudstillingen og holdepunkter i elektricitetens historie kan hentes her.
Energien i Horsens
I forbindelse med et undervisningsprojekt besluttede Industrimuseet og Pædagogisk Udviklingscenter, Horsens Kommune at udarbejde et sæt undervisningsmateriale med tilhørende lærervejledning.
Energien i Horsens
Energien i Horsens, Lærervejledning

Arbejdererindringer

I begyndelsen af 1980-erne interviewede en gruppe historikere ansat på Industrimuseet under et projekt betalt af Undervisningsministeriet 192 horsensianere. Erindringerne ligger på bånd, og de er efterhånden blevet digitaliseret, så de kan benyttes af forskere, forfattere og historisk interesserede.
Der findes en registrant til erindringerne på museets bibliotek.
De enkelte interviews er meget forskellige dels på grund af intervieweren dels fordi de interviewede ikke alle er lige lette at holde fast på sporet.
Langt de fleste interviews har mange beskrivelser af levevilkår, børnearbejde og fortællinger fra Horsens, mens beskrivelser fra arbejdet på byens virksomheder står svagere.
Alle interviewede har givet tilsagn til, at erindringerne må offentliggøres. Her på siden fremstår de med et journalnummer, men anonymiseret.
Fremover vil museet lægge nye erindringer på siden her i pdf-format.
Benyttes erindringerne skal der angives, at de stammer fra Industrimuseets arbejdererindringer samt hvilket journalnummer, der citeres fra.

Mand, født 1905, maskinarbejder, Møller & Jochumsen: J.nr. 03/058/01
Mand, født 1918, litograf, har blandt andet arbejdet hos Schur: J.nr. 03/004/01
Mand, født 1917, gartner, havnearbejder, slagteriarbejder: J.nr. 03/007/01
Mand, født 1912, ufaglært, Mælkekondenseringen: J.nr. 03/011/01
Mand, født 1914, faglært, cigarmager P & S: J.nr. 03/027/01

Kvinde, født 1902, stuepige, hjemmegående: J.nr. 03/001/01
Kvinde, født 1904, tobaksarbejder: J.nr. 03/186/01
Kvinde, født 1908, mejeri, mælkekondenseringen, Hede Nielsen: J.nr. 03/117/01
Kvinde, født 1913, syerske, Magasin, Rix: J.nr. 03/031/01

Museets samling
Industrimuseets samling er lagt ud på "Museernes samlinger", hvor det er muligt at se, hvad samlingen indeholder.
Museernes samlinger© 2002- 2017 Industrimuseet - Gasvej 17-19 - 8700 Horsens - tlf 7562 0788 - museet@industrimuseet.dk