Forskning
Forskning & Center, Maritim- og Erhvervshistorie
Undervisningsmateriale
Praktisk i forbindelse med undervisning på museet
Folkeskoler, materiale
HTX, Gymnasier og Handelsskoler, materiale
Facebook
Turforslag
Industribyen Horsens
 
klik for stort billede
klik for stort billede
 
Forskning & Center for Maritim- og Erhvervshistorie

Danmarks Industrimuseum er en forskningsinstitution. I hele museets levetid er der blevet udført forskning i emner relateret til museets arbejdsområde.
For at styrke museets forskningsarbejde tog museet i 2004 initiativ til dannelsen af Center for Industri- og Erhvervshistorie i samarbejde med Syddansk Universitet. I 2016 blev centret nedlagt for at genopstå som Center for Maritim- og Erhvervshistorie denne gang også omfattende samarbejde med Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Centret er placeret ved Institut for Historie i Odense.
 
Centret har primært til hensigt at være en ramme for udvikling og gennemførelse af maritim- og erhvervshistoriske forskningsprojekter på de tre institutioner og i forlængelse heraf også at være et nationalt forum for forskning inden for områderne.

Se mere om centret her.
 
Kontakt
Centerleder og professor mso Jeppe Nevers
Syddansk Universitet
Institut for Historie
Campusvej 55
5230 Odense M
Tlf. 6550 4456
jeppe.nevers@sdu.dk
 
 
Sekretær:
Kirsten Dige Larsen
Tlf. 65502100
 
Museumsleder Ole Puggaard
Danmarks Industrimuseum
Gasvej 17-19
8700 Horsens
Tlf. 7562 0788
olep@industrimuseet.dk
 
Museets medarbejdere har senest arbejdet med følgende projekter

John Juhler Hansen
Har siden 1985 arbejdet med bygningen af den gamle Lillebæltsbro 1925-1935 og har formidlet resultaterne både i publikationer, udstillinger og foredrag.
Har siden 1984 arbejdet med dansk kommerciel udendørsreklame i det 20. århundrede med særligt fokus på emaljeskilte, og resultaterne herfra er også blevet bredt formidlet.
Har siden 2006 derudover haft tre større forskningsprojekter på museet: Elektrificeringen af Horsens, maskinfabrikken Møller & Jochumsen samt den lokale tobaksindustri.

Kristoffer Jensen
Har arbejdet med lokale industrihistoriske emner og afsluttede i 2011 et ph.d.-forløb om globaliseringens indvirkning på danske industrivirksomheder og herunder særligt beklædningsindustrien. Interessen for globaliseringens betydning er blevet videreført bl.a. i et forskningsprojekt om danske industrivirksomheder med datterselskaber i Kina.
Har senest arbejdet med diverse rekvirerede forskningsprojekter: Finansforbundets historie, Odense Staalskibsværft, brugsbevægelsens historie og Maskinfabrikken KEN.

David Holt Olsen
Har beskæftiget sig med industrialiseringens kropslige/mentalitetshistoriske dimension gennem gymnastik og sportsbevægelsen. Hovedvægten har været på fodbolden og sportsbevægelsens idealer om disciplin, driftskontrol og etikette, som i høj grad var sammenfaldende med de idealer, der slog igennem, og til dels blev en betingelse for, industrialiseringen. Har således primært arbejdet med kulturanalyse og kulturhistorie.
 
Sally Thorhauge
Har skrevet en ph.d. afhandling med titel Interface learning - New goals for museums and upper secondary schools, 2014. Afhandlingens forskningsmæssige fokus er den læring, som elever, lærere og museumsprofessionelle oplever i grænsefladen mellem gymnasiets formelle læringsmiljø og museets uformelle læringsmiljø, når de to institutioner samarbejder om at udvikle og gennemføre museumsbaseret undervisning sammen. Har arbejdet med museum-skole området siden 2000 og er tilknyttet museet gennem en række projekter med museumsudviklingsperspektiver.

Publikationer

Museets nuværende og tidligere medarbejdere har skrevet følgende forskningsbaserede publikationer med relation til museets arbejdsområde

John Juhler Hansen:
Emaljeindustrien og udendørsreklamen. Industrimuseet 1984.

Lillebæltsbroens bygning 1925-1935. Middelfart
1985.

Arbejdets mænd. En historie om de ufaglærtes liv og arbejde. Specialarbejderforbundet Middelfart 1986.

Emaljeskilte og udendørsreklame. Vejle Museum 1991.

Vejle Skiltefabrik – en vejlensisk håndværksvirksomhed. Vejlebogen 1993.

I det offentliges tjeneste. Om DKA og dens medlemmer i Svendborg, Nyborg, Ringe og på øerne gennem 60 år. DKA Svendborg 1994.

Grejsdal Hammerværk 1867-1988. Vejlebogen 1995.

Vejle – et tekstileventyr. Vejles tekstilindustri gennem 200 år og Tekstilarbejdernes Fagforening i Vejle gennem 100 år. Dansk Beklædnings- og Textilarbejderforbund, Vejle 1996.

Et eventyr i stål og beton. Bygningen af den gamle Lillebæltsbro 1925-1935. Middelfart Museum 1996.

Ind til benet. Slagteriarbejdere i Vejle gennem 100 år. NNF Slagtergruppen Vejle, 1997.

Teglværker i Grejsdalen. Vejlebogen 1997.

Arbejderen. Udstillingskatalog i anledning af LO-100 år i Vejle Amt, red. John Juhler Hansen. Horsens 1998.

Horsens Gasværk 1860-1985. Vejle Amts årbog 2001.

Gadens blikfang. Danske emaljeplakater gennem 100 år. Jelling 2002.

At leve og overleve: Arbejdererindringer fra Horsens 1900. Vejle Amts årbog 2003.

At leve og overleve: Arbejdererindringer fra Vejle-området 1900. Vejlebogen 2004.

Cykle- og Ringfabriken Jyden: P. Andersen, en iværksætter i Himmerland. Erhvervshistorisk Årbog 2005.

Fra elektrisk lys til lysledere: 100 år med el til Horsens og opland. Industrimuseet 2006.

Fra Møller & Jochumsen til M&J Industries A/S. Om 150 år i sværvægtsklassen 1857-2007. Industrimuseet 2007.

I storm og stille. Om livet i kabysserne og fagets organisering blandt dansk sørestaurations personale gennem 100 år 1907-2007. Rødovre 2007.

Fast forbindelse over Lillebælt i 75 år. Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2009.

Ny Lillebæltsbro taget i brug 1970. Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2010.

Se lyst på tingene. Malermestrene Mørk Vejle 100 år. Vejle 2010.

Jyllands arbejderby nr. 1 og Hede Nielsens Fabriker A/S. Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2011.

Røgsignaler. Krøniken om tobakken i Horsens 1688-2000. Industrimuseet 2012.

Petersen & Sørensen Cigar- og Tobaksfabrik i Horsens anno 1965. Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2012.

Madam Blå – fra hverdagsting til et folkeligt begreb. I Dansk Madhistorie Industrikøkkenets tidsalder. Skrifter fra Dansk Landbrugsmuseum, nr. 14. Auning 2013.

Gadens Blikfang. Danske emaljeskilte gennem 100 år. Dansk kommerciel udendørsreklame i det 20. århundrede. Permild & Rosengreen, Frederiksberg 2016.

Jakob B. Jensen:
Et arbejderkvarter i Horsens. Upubliceret.

Industrialiseringen i Grejsdalen. Fabrik og bolig, nr. 2. 1982.

Om Andelssvineslagteriet i Horsens i Erik Helmer Petersen: Danske slagterier: De første hundred år: 1887-1987. 1987.

Papirfabrikkerne i Vejledalen. 1984.

Provinsens arbejderboliger: Eksemplet Horsens. Årbog for arbejderbevægelsens historie. Årg. 14. 1984.

Kristoffer Jensen:
Industriminder i Vejle Amt. 2004. (hovedforfatter og redaktør)

Fra mine til formkasse: en 32 meter lang kunstnerisk skildring (om Aksel Jørgensens og Valdemar Andersens udsmykning til Landsudstillingen i Århus 1909). 2006.

Bastian. 2007.

En kjolefabriks kamp for overlevelse i Erhvervshistorisk årbog 2009 sammen med Louise K. Skyggebjerg

Træ og visioner (2009) sammen med Kirsten Rykind Eriksen og redigeret af Per Boje

Succesful Strategy leading to Lock-in – Lessons from the Danish Garment Industry, 1960 to 2000 i Scandinavian Economic History Review 2010

Tage Vanggaard – Skandinaviens største kjolefabrikant i Trangen til vækst (2011)

Da beklædningsindustri blev modeindustri – den danske fremstillingssektors udvikling efter 1966 med særlig henblik på transformationen af dansk beklædningsindustri (2011) Ph.d.-afhandling.

Appropriate reactions to globalisation? Interest group theory and trade associations in clothing between 1970 and 2000 – a comparison between Denmark and Sweden i Business History 2012 sammen med Carina Gråbacke

Beklædningsindustriens møde med globaliseringen: Brancheorganisationer og individuelle virksomheder under pres, perioden 1960-2000 (2013)

Vi kan, når vi skal: Finansforbundets historie (2013) sammen med Per H. Hansen

Changing value chain strategies of Danish clothing and fashion companies, 1970-2013 i Erhvervshistorisk årbog 2013 sammen med René Taudal Poulsen.

Dansk produktion i Kina - en helt anden historie? i Fabrik og Bolig 2013 sammen med Louise K. Skyggebjerg

Industriekultur in den dänischen Museen i Industriekultur, ausgabe 3, 2015

Brugsen – en anderledes forretning? 2016 med bidrag af Ellen Mølgaard Korsager, Per H. Hansen, Mads Mordhorst og Birgit Pedersen

Rasmus Kreth:
Da Horsens kom på Danmarkskortet: Den jydske Industri- og Landbrugsudstilling i Horsens i 1905. 2005.

Ej kun til vand. Vejle Amts årbog 2004.

Horsensvirksomheden Møller & Jochumsen A/S versus Motorfabriken Bukh A/S: et forsøg på at imødegå ufine salgsmetoder i slutningen af 1930’erne. Erhvervshistorisk årbog 2003.

Metalarbejderne i Aabenraa 1919-94: Dansk Metalarbejderforbunds 75-års jubilæum. 1994.

Milepæle gennem 50 år. (om FTF). 2002. 

Pilestræde under pres (om Berlingske Tidende). 1999.

Jane Mondrup:
Hornsyld og andre landbryggerier. Vejle Amts årbog 2008.

David H. Olsen:
Fodbold, fair play og forretning: dansk klubfodbolds historie (2007) sammen med Allan Grønkjær

Fodbold som idrætshistorikernes stedbarn - historiografiske pejlinger i Idrætshistorisk årbog 2008

Fra Århus Nord til Johannesburg i Journalen 2010

Fodbold som velfærd 1934-1995: Mellem moralsk opbyggelighed og forretning i Forum for idræt 2011:1

Tv/radio-fabrikken Arena i Horsens før og efter branden i 1970 i Fabrik og Bolig 2011Sally Thorhauge:
Unge på kunstmuseum i TEGN, nr.1, maj  2000

Et forløb om museologi i billedkunst i TEGN, nr. 1, februar 2004
 
Om museologi og kuratering i TEGN, nr. 3, december 2004

Et gymnasium på museum i Evaluering af industrikulturens år, Sekretariatet for Industri Kultur 07, marts 2008

Museologi på skoleskemaet i Danske Museer, årg. 21, nr. 1, marts 2008 sammen med Brian Wiborg
 
Museumsgrundbogen – Kunsten at læse et museum, 2008 sammen med Ane Hejlskov Larsen

Det er mere levende på museet, Unge Pædagoger, temanummer    Museumsdidaktik/hvad skal skolerne bruge museerne til i dag?, 1-2 2011

Det gode museumsbesøg: Alle sanserne er med, ULF - Museumsundervisning MidtNord, 2011

Kronik: Ungt nej til poppede museer i Jyllands-Posten, 1. juni 2012 sammen med Ane Hejlskov Larsen

Historieformidling, Industrimuseet og intrface i Noter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF, Nr. 192, 03.2012 sammen med David H. Olsen

Intrface 2013 : status og perspektiver i Danske Museer, Vol. årgang 26, Nr. nr. 4, 09.2013 sammen med Ole Puggaard

Interface learning: New goals for museum and upper secondary school collaboration, ph.d. afhandling, Aarhus Universitet, 2014

Interface learning: Meshing communities of learning practice, MID magasin, Vol. 33, 2015

Interface-læring : når to læringsmiljøer griber ind i hinanden, MID magasin, Vol. 33, 2015

Interface learning - New goals for museum and upper secondary school collaboration, Tidsskrift for professionsstudier, Nr. 22, 02.2016

Læring i grænsefladen mellem gymnasium og museum: Undersøgelse af sammenhæng mellem elevers læring og partnerskabssamarbejde,
Didaktiske dimensioner: udfordringer, refleksioner og muligheder undersøgt i pædagogiske praksisser. red. / Hanne Balsby Thingholm; Lea Lund. Århus: Dafolo, 2016

AKSOM - Adoptionsklasser som grundlag for lærende partnerskaber mellem skoler og museer, Danske Museer, nr. 3, 2016

Peter Thorup:
Et verdensfirma bliver til: om Paasch & Larsen, Petersen A/S. Vejle Amts årbog 1998.

Brian Wiborg:
En ny bank i byen: Horsens Bank 1896-1925. Erhvervshistorisk årbog 2008.

Kampen for Billund Lufthavn. I Vejle Amts Historie. 2009.

Brian Wiborg: Industribyen Horsens. I Fabrik & Bolig 2007.

Fjends Kommune 1970-2006. 2006 sammen med Lisbeth Aagaard Larsen.

Den industrielle udvikling i Viborg Amt 1850-2004. 2004 sammen med Susanne Overgaard og Knud Holch Andersen

 © 2002- 2017 Industrimuseet - Gasvej 17-19 - 8700 Horsens - tlf 7562 0788 - museet@industrimuseet.dk