Café Gaslight
Café Gaslight
Menuer
Møder i Café Gaslight
Konferencer, event og møder
Kontorfællesskab/udlejning
 
 
Kontorfællesskab og møder i et inspirerende miljø

Lejemål og kontorfællesskab

Industrimuseet har i tilknytning til museumsarbejdet en række lejemål, som spiller sammen med det kulturarbejde, som drives på Gasvej. Foruden Galleri Gasværk, Nimbusmuseum. Idrætsarkiv og Konservator Bent Jakobsen, har museet også en række skriveborde, som vil passe fint sammen med den forskning og formidling, som sker på matriklen.

Kontakt museumsleder Ole Puggaard derom. olep@industrimuseet.dk

 

I tilknytning til museet kan følgende også indgå i et arrangement. Se mere her: Møder

 

Møder, konferencer og event

Maskinhallen
Industrimuseets store Maskinhal vidner om den tidlige industrialiserings hellige haller, der hvor energien blev produceret. Maskinhallen kan lejes til mindre eller større arrangementer, hvor historiens vingesus kan være en festlig ramme om et godt møde, reception eller event.
Maskinhallen kan dækkes op til 120 spisende gæster eller til 200 deltagere alt efter arrangementets karakter.

Fra kr. 3.500 + moms
 
Mødelokale
Foredragssalen rummer 80 gæster på stolerækker eller mellem 40 til 50 mødedeltagere ved borde.

Fra kr. 250 + moms
 
De Nornske Haller
I de nyrenoverede haller fra det oprindelige gasværk kan der afholdes større arrangementer over lænegere tid. Det være sig messer, generalforsamlinger mm, når aktuelle udstillinger tillader brug af hele gulvfladen. De Nornske Haller er Industrimuseets største særudstillingslokaler, og arrangementer skal aftales i meget god tid.

Fra kr. 2.000 + moms

Café Gaslight
I Café Gaslight kan afvikles møder med op til 40 personer, som finder den hyggelige atmosfære i cafémiljø inspirerende.
Café Gaslight har åbent fra kl. 11 til 16. Servering slutter kl. 15.30

Fra kr. 600 + moms© 2002- 2017 Industrimuseet - Gasvej 17-19 - 8700 Horsens - tlf 7562 0788 - museet@industrimuseet.dk