Café Gaslight
Café Gaslight
Menuer
Møder i Café Gaslight
Konferencer, event og møder
Kontorfællesskab/udlejning
 
klik her for at få billedet i original størrelse
klik her for at få billedet i original størrelse
klik her for at få billedet i original størrelse
klik her for at få billedet i original størrelse
 
Konferencer, event og møder

Maskinhallen
Industrimuseets store Maskinhal vidner om den tidlige industrialiserings hellige haller, der hvor energien blev produceret. Maskinhallen kan lejes til mindre eller større arrangementer, hvor historiens vingesus kan være en festlig ramme om et godt møde, reception eller event.
Maskinhallen kan dækkes op til 120 spisende gæster eller til 150 deltagere alt efter arrangementets karakter.
 
Mødelokale
Foredragssalen rummer 60 gæster på stolerækker eller mellem 40 mødedeltagere ved borde.
 
De Nornske Haller
I de nyrenoverede haller fra det oprindelige gasværk kan der afholdes større arrangementer over lænegere tid. Det være sig messer, generalforsamlinger mm, når aktuelle udstillinger tillader brug af hele gulvfladen. De Nornske Haller er Industrimuseets største særudstillingslokaler, og arrangementer skal aftales i meget god tid.
 
Kultur- og Eventarrangementer
 
Kulturarven til diskussion?
Dansk kulturarv er til debat hver dag
Kulturen sætter dagsordenen og kunstnerne provokerer. Men hvad må det koste, og har Danmark råd til kultur?
Aftenen starter med en rundvisning i museets udstillinger og slutter af i registreringsværkstedet, hvor gruppen bliver bedt om at gennemgå en fiktiv sag om bevaring af kulturarven i form af en fredning, en byggesag i bevaringsmæssig omgivelser, salg af en museumsgenstand og en registrering af en afleveringssag.
Efter intensivt arbejde sluttes af med diskussion af kulturarbejderens funktion og betydning i det nye årtusinde.
Der serveres en discountøl og en 1930-er madpakke under kulturarbejdet.
Arrangementet varer 2 1/2 time.
Pris incl. Øl og madpakke kr. 5.500
Max 25 personer.
 
Dansk industris udvikling og fingeraftryk
En aften for den teknisk interesserede gruppe, der ønsker maskinopstart, røg og støj, sættemaskiner og motorcykler. Efter en seriøs gennemgang af museets faste tekniske udstillinger sluttes af i Foredragssalen med et billedbaseret foredrag om industrisamfundets udvikling fra ca. 1800 til 2000. Foredraget krydres med historier fra specifikke danske virksomheder, der binder den lille og den store historie sammen.
I forbindelse med foredraget serveres en genstand med respekt for dansk øltradition og der kan nydes en håndmad eller to.
Arrangementet varer 2 1/2 time.
Pris incl. Øl og håndmadder, kr. 5.500
Max 25 personer
 
Industrisamfundet i hverdagen
Krøniken satte fokus på danskernes hverdag efter 1945, Matador har lagt grunden, men hvor er Danmark egentlig henne, er billedet korrekt. En aften med baggrunden for de to successerier og fokus på det, de ikke fortalte.
Efter en rundvisning afsluttes i Café Gaslight med et glas vin og et diskussionsoplæg om fortællingen af den allernyeste historie, som alle har en oplevelse af, en mening om og et ønske om at sætte præg på.
Arrangementet varer ca. 2 ½ time afhængig af gruppens medvirken.
Pris incl. Et glas vin, to tarteletter og en kop kaffe, kr. 5.500
Max 25 personer
 
Husker du, så.. - blik fra efterkrigstiden
En aften hvor gæsterne selv er medvirkende til at få styr på historien, viden og ”husker du”.
Industrimuseet inviterer til en kulturtur gennem udstillingerne med fokus på især efterkrigstiden. Der bliver sat årstal billeder og spørgsmål ved, hvad vi har foretaget os, hvordan vi har levet og de minder, vi som mennesker sætter.
Efter en hukommelsestur samles selskabet omkring et glas vin, en øl eller en kop kaffe, og så handler det om selv at sætte effekter fra perioden 1945 til 2000 på plads. Her kan konkurreres, der skal leges og diskuteres, når hukommelse, kulturarv og årstal skal placeres.
Arrangementet varer 2 ½ time og kan tilpasses selskabets ønsker.
Der kan deltage max 25 personer
Pris, incl et glas vin, øl eller kaffe og en lille snitte, kr. 5.500
 
Café Gaslight
I Café Gaslight kan afvikles møder med op til 40 personer, som finder den hyggelige atmosfære i cafémiljø inspirerende.
Hent menuplan her pdf
Prisniveau: Efter arrangementet karakter
 
Adgangsforhold på Industrimuseet
Industrimuseet er beliggende i bygninger efter Horsens tidligere elektricitetsværk og gasværk. Bygningerne har ikke elevatorer, men ca. 60% af udstillinger kan besøges med rolator eller i kørestol.
Hent brochure om udlejning
Hent brochuren med mere specifikke priser her. I brochuren omtales faciliteterne nærmere, ligesom der er fotos fra de enkelte omtalte lokaler.
 
Hent brochure om "Møder, konferencer og events" (PDF) klik her
 
Hent foldere
Industrimuseets generelle folder fra 2017 (PDF)


Priser
Besøgende til og med 17 år har gratis adgang. Dog ikke efter kl. 16.
Entré kr. 70
Pris pr. voksen ved mere end 15 voksne i en gruppe: kr. 50.
 


© 2002- 2017 Industrimuseet - Gasvej 17-19 - 8700 Horsens - tlf 7562 0788 - museet@industrimuseet.dk