Danmarks Industrimuseums bestyrelse

Direktør Hans Schur, udpeget af DI, Horsens, bestyrelsesformand

Konsulent Bjarne Gråbæk Thomsen, udpeget af DI

Prorektor Bjarne Graabech Sørensen, udpeget af SDU

Cheføkonom Niels Arne Dam, udpeget af FinansDanmark

Grafisk trykker Thomas Monberg Andersen, udpeget af Horsens Kommune

Direktør Bjarne K. Jensen, udpeget af Business Horsens, næstformand

© Danmarks Industrimuseum 2019